Projekt: Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Název projektu: Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071

Realizace projektu: od 1.1.2017 do 31.12.2018

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Předpokládá se vytvoření sítě spolupráce na bázi 5 přeshraničních pracovních skupin: pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie, pro regionální produkty, pro podnikání, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pro pracovní mobilitu. Tato inovativní struktura umožní rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území.

Krajská hospodářská komora KHK má v rámci projektu koordinuje pracovní skupinu pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí.

Hlavním výstupem skupiny bude vydání Příručky o zaměstnanosti. Bude obsahovat popis podmínek v oblasti zaměstnávání v Polsku a ČR.  V rámci skupiny bude také zpracována a průběžně aktualizována elektronická databáze zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání.  Činnost skupiny umožní zvýšit intenzitu česko-polské spolupráce v oblasti mobility zaměstnanců.

Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Krkonoše – svazek měst a obcí
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj
Hospodářská komora Slask
Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Swidnici


 

logo-czpl-eu

Tisková zpráva: V Náchodě byly již podruhé rozdány ceny nejlepším firmám

Náchod – Ocenění nazvané Firma roku Náchodska 2016 zorganizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, oblast Náchod. Druhým rokem byly oceněny významné regionální firmy. O pořadí opět rozhodli členové Krajské hospodářské komory z náchodské oblasti a významné osobnosti.

Celkem šest firem získalo ve čtvrtek 23. února v náchodském Městském divadle ocenění Firma roku Náchodska 2016. Firmy byly rozděleny do následujících kategorií: fyzická osoba, firma do 50 zaměstnanců, společnost do 250 zaměstnanců a společnost nad 250 zaměstnanců. Dále byla udělena cena starosty města Náchod a cena hlavního partnera – MONETA Money Bank. V první kategorii si převzal ocenění pan Vladimír Černohorský – ČEKY, velkoobchod a maloobchod strojů, nářadí, zahradní techniky a železářského zboží z Náchoda. V kategorii do 50 zaměstnanců byla oceněna broumovská společnost PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o., která je významným výrobcem v oblasti tepelného zpracování kovů. V kategorii do 250 zaměstnanců získala ocenění náchodská dopravní společnost DÍTĚ SPEDITION s.r.o.  V kategorii s nejvyšším počtem zaměstnanců zvítězil tradiční český výrobce mechanických převodovek a pohonů WIKOV MGI, s.r.o. se sídlem v Hronově. Cenu starosty města Náchod udělil pan Jan Birke společnosti HRONOVSKÝ s.r.o., působící na trhu elektrických a elektromechanických autokomponentů a kabelových svazků. Cenu hlavního sponzora MONETA Money Bank převzala společnost LUMCO spol. s r.o., výrobce čalouněného nábytku z České Skalice.

  „Jsme rádi, že již podruhé můžeme ocenit významné zaměstnavatele a firmy působící v našem regionu. Ocenění by si zasloužila řada dalších, proto měli hodnotitelé nelehkou a o to větší zodpovědnost při svém rozhodování,“ řekl v úvodu člen představenstva Krajské hospodářské komory a předseda náchodské oblasti Radek Jakubský.

Slavnostní večer provázel nezaměnitelným způsobem herec a moderátor Jan Čenský.

Významnou událost podpořilo svojí přítomností mnoho osobností, mezi nimi Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a náchodský zastupitel, Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, senátor Lubomír Franc, Soňa Marková, místopředsedkyně Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR a náchodská zastupitelka, Jan Birke, starosta města Náchod a poslanec Parlamentu ČR, Zdeněk Novotný za Ministerstvo průmyslu a obchodu, starostky a starostové a další. Kulturní program mezi vyhlášením jednotlivých kategorií svými písněmi doplnila zpěvačka Marcela Holanová a náchodská houslistka Nika.

Krajská hospodářská komora KHK má v úmyslu oceňovat živnostníky a firmy i v dalších letech. „Rádi bychom, aby se oceňování stalo tradicí a do příštích ročníků se zapojily další firmy a významní regionální zaměstnavatelé. V neformální části mají všichni možnost diskutovat o problematice podnikání v našem regionu, ale navíc mají příležitost se setkat s politiky, kteří ovlivňují podmínky pro podnikání v našem regionu i celorepublikově. Taková příležitost k neformálnímu rozhovoru je v mnoha směrech nenahraditelná a oběma stranám poskytuje cennou zpětnou vazbu“ dodal za hospodářskou komoru Radek Jakubský.

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Kulatý stůl: Vize a strategie Trutnovska 2017

Dne 9. 2. 2017 od 9.00 hod se v Trutnovském UFFO konal Kulatý stůl, „Vize a strategie Trutnovska 2017“, pořádaný KHK KHK – jednatelstvím Trutnov a Městem Trutnov. Pozvání přijali:  Starosta města Trutnova, první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a radní pro dopravu, zástupce ředitele NOVUM s.r.o., personální ředitel pro ČR firmy Continental Automotive ČR, s.r.o., jednatel firmy KASPER GROUP, předseda rady pro oblast Trutnov KHK KHK a další hosté. Akce počtem zúčastněných podnikatelů  a hostů přerostla v konferenci.

Na programu  bylo projednání strategie města, dopravní  infrastruktury kraje a města s návazností na D11, přípravy nových projektů firem, NNO, ÚP,KHK KHK s diskusemi k daným tématům. Akce byla velmi vydařená a zúčastnilo se jí cca 70 podnikatelů včetně přednášejících hostů.

Projekt: Talenty pro firmy v česko - polském příhraničí

Název projektu: Talenty pro firmy v česko – polském příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000387

Realizace projektu: od 1.12.2016 do 30.11.2017

Cílem projektu na navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Vzájemné poznání zaměstnavatelů a škol na obou stranách hranice, zlepšení propagace a medializace oborů technického směru, zvýšení image těchto oborů a  přilákání nadaných žáků. Dalším z cílů je posílení dlouhodobé kampaně podpory technických oborů na krajské úrovni, vzájemné představení spolupráce základních škol se středními školami a zaměstnavatelskou sférou. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, zapojí se žáci základních škol, středních škol i dospělá populace – zaměstnanci regionálních firem.

Hlavními aktivitami projektu budou soutěže v sestavování polytechnické stavebnice a dny techniky. Soutěž v sestavování polytechnické stavebnice: na každé straně hranice se uskuteční oblastní kolo. Soutěžit bude 3-5 národních týmů a jako host se zúčastní jeden tým z druhé strany. Týmy jsou smíšené 8-mi členné složené ze tří žáků ZŠ, tří studentů SŠ, zástupce firmy a pedagogického pracovníka. V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Disciplíny jsou vyhodnocovány mezinárodní porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných kritérií. Vybrané disciplíny si může vyzkoušet i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní hosté. Porotou určený počet týmů postoupí do mezinárodního kola, které se poté uskuteční na české straně hranice. Druhou aktivitou projektu jsou Dny techniky v ČR i PL. Ve vyhrazeném dni se žáci zúčastní prohlídky firmy, která bude spojena s řešením jednoduchého technického problému zadaného firmou. Akce bude zároveň setkáním všech partnerů, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů určeným k vzájemné výměně informací, případně vzájemným návštěvám a poznání.

Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Město Kudowa-Zdroj


logo-czpl-eu

« březen 2017 » loading...
Po Út St Čt So Ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Partneři