Vážené dámy, vážení pánové,

Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje organizují v letošním roce čtvrtý ročník ocenění Škola firmě.

  • Cílem této akce je přispět k podpoře spolupráce středních škol a firem v kraji a touto formou školám poskytujícím kvalitní přípravu žáků poděkovat.
  • Střední školu nominují zaměstnavatelé. Největší důraz je kladen na uplatnitelnost absolventů navržené školy v praxi.

Dovolujeme si Vás požádat o nominaci Vámi vybrané střední školy v Královéhradeckém kraji, se kterou máte nejlepší zkušenosti.

Návrh na nominaci se podává na formuláři nominačního listu Škola firmě ZDE

Každá firma může nominovat pouze jednu školu!

Nominaci je možné zaslat do 1. 10. 2018!

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční dne 16. 11. 2018 v rámci akce Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2018

Oceněné školy roku 2016 a 2017 – tyto školy nelze nominovat v letošním ročníku (Ocenění může být uděleno opakovaně nejdříve po uplynutí 2 let)

  • Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. Listopadu 1197
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, trutnov, Procházkova 303
  • Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, Trutnov
  • Střední škola řemeslná, Jaroměř
  • Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Podrobnosti k oceňování škol naleznete na Škola firmě.

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění nominačního listu.

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.