Archiv za měsíc Leden 2021

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1): Úspěšná AKCE i díky školám!

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odpreze...

Od |28. ledna 2021|

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1): Úspěšná AKCE i díky školám!

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odprezentovat deváťákům a jejich rodičům a oslovit tak případné zájemce. Do speciální online akce KHK KHK se zapojily desítky škol a tisíce lidí.

Od |28. ledna 2021|

SQS Vláknová optika z Nové Paky podporuje nadané děti v soutěži Talenty pro firmy

Na podzim 2020, kdy ještě žáci a studenti mohli za vzděláním docházet do škol a neučili se distančně, se v okrese Jičín podařilo uspořádat okresní kolo soutěže Talenty pro firmy (T-profi), jejímž cílem je mimo jiné podpora polytechnické výuky ve škole a posilování   prestiže technických profesí. Za normálních okolností bychom vytvořili týmy složené ze středoškoláků a žáků 5. tříd ZŠ, kteří pod dohledem odborníka z firmy sestavují z polytechnické stavebnice model vybraného zařízení. Kvůli dodržení proti pandemických opatření proběhlo okresní kolo soutěže odděleně na jednotlivých zapojených školách. Na konci září mezi sebou soutěžily 4 týmy studentů Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Na začátku října si montáž soustruhu vyzkoušely 2 týmy ze ZŠ Husitská v Nové Pace a o týden později 2 týmy ze ZŠ Komenského v Nové Pace. Pokud to situace dovolí, tak se vítězný tým středoškoláků spojí s vítězi ze ZŠ Komenského a v průběhu roku 2021 budou na krajské úrovni soutěžit o postup do celostátního kola.

V okrese Jičín tuto soutěž podporuje a zaštiťuje firma SQS Vláknová optika a. s. z Nové Paky – dlouholetý člen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. „Velmi se ztotožňujeme s principy a myšlenkami, které stojí za celou akcí Talenty pro firmy. Zaměření na rozvoj jemné motoriky a kreativity účastníků, animace pracovního prostředí v technické oblasti pro nejmenší účastníky, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, propagace a upevňování prestiže technických profesí a posilování polytechnické výuky na školách – to jsou určitě záležitosti, které si naši podporu zaslouží“, říká Markéta Petrová, personální ředitelka firmy.

SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba je postavena na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace a vývoj zcela nových produktů. SQS patří k předním evropským i světovým firmám v oblasti výroby specifických komponentů často kombinujících řešení vláknové optiky a optoelektroniky s přesnou mechanikou.

www.sqs-fiberoptics.com/cs/

Od |20. ledna 2021|

Soutež Talenty pro firmy pokračuje

Soutěž Talenty pro firmy T- profi pokračuje i v době koronavirové. Okresní kola v Hradci Králové se konají pod záštitou členské společnosti Stueken s.r.o. První části okresního kola se zúčastnili žáci pátých tříd ZŠ Štefcova, Hradec Králové. Vítěz...

Od |15. ledna 2021|

NOVÉ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ

Dne 19. 11. a 9. 12. 2020 uskutečnila Krajská hospodářská komora KHK společně s členskou firmou ABB Power Grids Czech Republic s.r.o. dva webináře pro odborné pedagogické pracovníky SŠ.

Od |6. ledna 2021|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018