ATAS elektromotory Náchod a. s. je akciová společnost s tradicí od roku 1928, kdy pan Antonín Taichman založil v Náchodě elektrotechnický závod.