V rámci spolupráce institucí a komunit Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Městem Trutnov zahájila realizaci již třetího projektu z operačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko s názvem: „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“. Mikroprojekt je financován z fondu Euroregionu Glacensis.

Aktivity navazují na dva úspěšné projekty, ve kterých byla Krajská hospodářská komora KHK partnerem a spolurealizátorem – Město Trutnov a Świdnica podporují podnikání, Město Trutnov a Świdnica společně pro byznys. Mikroprojekt je určen malým a začínajícím podnikatelům z oblasti služeb, drobného podnikání a cestovního ruchu potýkajících se s největšími dopady pandemie Covid-19. Nový začátek jim může umožnit právě tento projekt.

Během deseti měsíců realizace plánujeme opět navázat na spolupráci podnikatelů v Česko-polském příhraničí i mezi oběma městy. Podnikatelé se budou moci zapojit do aktivit jako jsou jarmarky, přeshraniční výjezdy za dobrou praxí do rodinných firem, seminářů na zajímavá témata. Novinkou je sdílená Česko-polská kancelář pro začínající podnikatele, kde je možné využít zdarma zařízení kanceláře a příslušenství s Wifi.

Věříme, že nový projekt bude malým i začínajícím podnikatelům přínosem a pomůže jim překonat krizi a toto složité období.

 

 

Jolana Vašáková 9. 2. 2021