matejickova

O Petra Matějíčková

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
Zatím Petra Matějíčková vytvořil 5 příspěvků.

Poradenství pro podnikatele

Denně zaměstnanci  komory pomáhají v regionech svým členům. Ne jinak tomu není ani v těchto obtížných dobách, kdy většina podnikatelů řeší velké problémy spojené s pandemií, největší snad potom ti působící v gastronomii a ubytovacích službách. Každodenní individuální dotazy na téma čerpání kompenzací státu, možnosti dotací a pomoci vyřizujeme jak telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou. Našich služeb využil i Penzion Rampušák z Rokytnice v OH a na základě dobrých zkušeností s našimi službami se stal v lednu členem KHK KHK. Přejeme Penzionu Rampušák, aby zvládl tuto nelehkou dobu a my jsme brzy mohli tento oblíbený penzion Orlických zase hor navštívit.
Od |4. února 2021|

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1): Úspěšná AKCE i díky školám!

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odpreze...

Od |28. ledna 2021|

Online seminář pro členy

Dne 17. prosince 2020 proběhl online seminář na téma ZÁKONÍK PRÁCE – NOVELA 2020/2021, MZDOVÁ AGENDA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, EXEKUCE, CESTOVNÍ NÁHRADY, NOVINKY A PROBLÉMY Z PRAXE, DOPADY COVID-19. Přednášející byla Mgr. Ing. Dagmar C...

Od |21. prosince 2020|

Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí

logo                                    Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje uspořádala dne 2.6.2017 v Rychnově nad Kněžnou okresní kolo soutěže

TALENTY PRO FIRMY V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ.

 

Soutěže se zúčastnily firmy regionu, konkrétně zástupci firmy Bednář FMT s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. z Týniště nad Orlicí a AB TIP s.r.o. Borohrádek a žáci 4. ročníků ZŠ Masarykova z Rychnova nad Kněžnou se studenty Vyšší odborné školy a průmyslové školu z Rychnova nad Kněžnou se svými pedagogy spolu s jedním týmem z polské Kudowy Zdroje.

 

Týmy v daném časovém limitu dle zadání postavily a zprovoznily funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Součástí soutěže byly doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce. Absolvované disciplíny byly vyhodnocovány porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií.

Cílem akce bylo navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Vzájemné poznání zaměstnavatelů a základních a středních škol je jedním z hlavních záměrů jak ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, kde se zapojí žáci, studenti  i dospělá populace – zaměstnanci regionálních firem.

Vítězi soutěže se stali žáci a studenti týmu firmy AB TIP s.r.o., Borohrádek, kteří postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat  3.11.2017 v Hradci Králové.

Akce byla aktivitou v rámci mikroprojektu:

Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0000387

Logo

 

 

IMG_6447IMG_6448

Od |22. června 2017|

Vrcholí druhý ročník série Prezentací středních škol a zaměstnavatelů. Kromě studijních oborů představí i volná pracovní místa v regionu.

 

11. a 12. listopadu vyvrcholí v Hradci Králové druhý ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj. Akce se během podzimu koná v pěti městech. Série přehlídek zajímavých studijních oborů odstartovala v Náchodě, pokračovala v Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Jičíně. Prezentace si klade za cíl představit zajímavé studijní obory přímo žákům devátých tříd a jejich rodičům. Na rozdíl od prvního ročníku je letos v rámci akce zařazen i veletrh pracovních příležitostí.

Místo konání:

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS,

Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

 

Program akce:

11.11. 09:00 slavnostní zahájení

11.11. 09:00 – 18.00 hod.

12.11. 08:00 – 12:00 hod.

 

Doprovodné akce:

11.11.  9.30 – 14.30 – soutěž Talenty pro firmy  „T- profi“

11.11.  15.00 – slavnostní předání ocenění Firma škole, Škola firmě 2016

 

Živá diskuze žáků, rodičů i absolventů se školami a firmami je základ

Zatímco v loňském roce hledali na Prezentacích středních škol a zaměstnavatelů inspiraci zejména žáci devátých tříd a jejich rodiče, kteří stáli před volbou střední školy, letos se pořadatelé rozhodli rozšířit program a zaměřit se i na čerstvé absolventy, kteří mají často problém najít vhodné startovací zaměstnání.

„Prezentace propojuje střední školy, firmy z regionu, žáky devátých tříd a jejich rodiče a nově i absolventy. Považujeme za klíčové, aby se zástupci všech těchto skupin měli možnost setkat a těžit z takových setkání to nejlepší. Těší nás, že po loňském úspěšném prvním ročníku se letos hlásí stále více středních škol, které chtějí využít zajímavé příležitosti, jak představit žákům, jaké obory, třeba i ty méně obvyklé, nebo ty, které jsou dnes trochu opomíjené, u nich mohou studovat. Rozhodli jsme se také oslovit zaměstnavatele v regionu s tím, že v rámci přehlídky budou moci hledat přímo nové zaměstnance,“ uvedl Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Prezentace reaguje na aktuální výzvy, myšlenka podpořit potřebné obory zůstává

I přes to, že se pořadatelé rozhodli rozšířit program chystaných akcí, základní cíl akce zůstává stejný. Prezentace se snaží ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu nedostatek kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné se při výběru střední školy orientovat.

„Naším cílem je usnadnit práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku, jakým výběr střední školy je. Chceme jim ukázat, jak pestrá nabídka studijních oborů v našem kraji existuje a že se nemusí obávat těch, které by si sami napoprvé třeba nevybrali. Zejména technické obory mohou být těmi, které žáky v budoucnu dobře zabezpečí, i když na prahu středoškolských studií mají co do volby oboru často jiné preference,“ komentuje Radek Zelenka z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Přehlídku příležitostí doplní předání ocenění i hledání talentů

V loňském roce se akce zúčastnilo 106 škol a 48 firem, z nichž byly v rámci doprovodného programu oceněny ty, které nejlépe spolupracují se středními školami v kraji. Stejné ocenění – Škola firmě a Firma škole, bude předáno nejlépe spolupracujícím školám a firmám i letos. Mimo to přibude v programu i soutěž Talenty pro firmy, kde týmy složené ze zástupců firem, škol i žáků budou zápolit ve skládání tradiční polytechnické stavebnice.

Podrobné informace najdete na: www.vybiramstredni.cz

 

Těšíme se na Vás.

 Tým KHK KHK

Od |8. listopadu 2016|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018