O Pavla Merková

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
Zatím Pavla Merková vytvořil 3 příspěvků.

Představení členské firmy: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Jednou z největších členských společností Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je Oblastní nemocnice Jičín a.s. Včetně areálu v Novém Bydžově zaměstnává ONJC a.s. 964 osob, z tohoto počtu je 136 lékařů, 366 sester a 118 zaměstnanců na p...

Od |1. dubna 2021|

Jednatelství Jičín - představení členské firmy Alžběta Limberská – Domácí péče s. r. o.

Nejen zdravotnický personál v nemocnicích je v první linii v boji s koronavirem. Často se zapomíná na poněkud nenápadnou, ale o to důležitější službu, jakou bezpochyby domácí zdravotní péče je. Snad každý člověk, pokud je to možné, dá před hospitalizací přednost řešení svých zdravotních obtíží v pohodlí svého domova. Taková léčba totiž jednoznačně přispívá k lepší psychické pohodě a ke snadnějšímu a rychlejšímu uzdravení člověka.

Mezi členskými firmami v okrese Jičín společnost zabývající se domácí zdravotní péčí od loňského roku máme. Firma Alžběta Limberská – Domácí péče s. r. o. působí na trhu již více než 25 let, má působnost především na Jičínsku a Hořicku a poskytuje krátkodobou i dlouhodobou domácí zdravotní péči včetně paliativní. Tyto služby jsou poskytovány na základě indikace lékaře a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Doplňkovou službou je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Ve společnosti pracují plně kvalifikované a zkušené zdravotní sestry. Na základě sjednané dohody poskytují komplexní péči klientům, kteří se ocitli v nesnázích v důsledku nemoci, věku nebo zdravotního postižení, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich práce je velmi záslužná a náročná i za normálních okolností, natož v době koronavirové. „Nelze vůbec docenit, jaký přínos má práce našich zdravotních sester jak pro naše klienty jako jednotlivce, tak i pro celou společnost,“ říká Alexandr Limberský, jednatel společnosti, a dodává: „Proto jim patří velký dík!“

Více se dozvíte zde: www.dpjicin.cz

Od |26. února 2021|

SQS Vláknová optika z Nové Paky podporuje nadané děti v soutěži Talenty pro firmy

Na podzim 2020, kdy ještě žáci a studenti mohli za vzděláním docházet do škol a neučili se distančně, se v okrese Jičín podařilo uspořádat okresní kolo soutěže Talenty pro firmy (T-profi), jejímž cílem je mimo jiné podpora polytechnické výuky ve škole a posilování   prestiže technických profesí. Za normálních okolností bychom vytvořili týmy složené ze středoškoláků a žáků 5. tříd ZŠ, kteří pod dohledem odborníka z firmy sestavují z polytechnické stavebnice model vybraného zařízení. Kvůli dodržení proti pandemických opatření proběhlo okresní kolo soutěže odděleně na jednotlivých zapojených školách. Na konci září mezi sebou soutěžily 4 týmy studentů Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Na začátku října si montáž soustruhu vyzkoušely 2 týmy ze ZŠ Husitská v Nové Pace a o týden později 2 týmy ze ZŠ Komenského v Nové Pace. Pokud to situace dovolí, tak se vítězný tým středoškoláků spojí s vítězi ze ZŠ Komenského a v průběhu roku 2021 budou na krajské úrovni soutěžit o postup do celostátního kola.

V okrese Jičín tuto soutěž podporuje a zaštiťuje firma SQS Vláknová optika a. s. z Nové Paky – dlouholetý člen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. „Velmi se ztotožňujeme s principy a myšlenkami, které stojí za celou akcí Talenty pro firmy. Zaměření na rozvoj jemné motoriky a kreativity účastníků, animace pracovního prostředí v technické oblasti pro nejmenší účastníky, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, propagace a upevňování prestiže technických profesí a posilování polytechnické výuky na školách – to jsou určitě záležitosti, které si naši podporu zaslouží“, říká Markéta Petrová, personální ředitelka firmy.

SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba je postavena na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace a vývoj zcela nových produktů. SQS patří k předním evropským i světovým firmám v oblasti výroby specifických komponentů často kombinujících řešení vláknové optiky a optoelektroniky s přesnou mechanikou.

www.sqs-fiberoptics.com/cs/

Od |20. ledna 2021|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018

Nadcházející akce

Út 20

Online poradna – PERSONALISTIKA

20. dubna / 10:00 - 14:00
Út 27