Jednatelství Náchod - představení členské firmy ATAS elektromotory Náchod a. s.

ATAS elektromotory Náchod a. s. je akciová společnost s tradicí od roku 1928, kdy pan Antonín Taichman založil v Náchodě elektrotechnický závod.

Od |5. února 2021|

Poradenství pro podnikatele

Denně zaměstnanci  komory pomáhají v regionech svým členům. Ne jinak tomu není ani v těchto obtížných dobách, kdy většina podnikatelů řeší velké problémy spojené s pandemií, největší snad potom ti působící v gastronomii a ubytovacích službách. Každodenní individuální dotazy na téma čerpání kompenzací státu, možnosti dotací a pomoci vyřizujeme jak telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou. Našich služeb využil i Penzion Rampušák z Rokytnice v OH a na základě dobrých zkušeností s našimi službami se stal v lednu členem KHK KHK. Přejeme Penzionu Rampušák, aby zvládl tuto nelehkou dobu a my jsme brzy mohli tento oblíbený penzion Orlických zase hor navštívit.
Od |4. února 2021|

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1): Úspěšná AKCE i díky školám!

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odpreze...

Od |28. ledna 2021|

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1): Úspěšná AKCE i díky školám!

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odprezentovat deváťákům a jejich rodičům a oslovit tak případné zájemce. Do speciální online akce KHK KHK se zapojily desítky škol a tisíce lidí.

Od |28. ledna 2021|

NOVÉ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ

Dne 19. 11. a 9. 12. 2020 uskutečnila Krajská hospodářská komora KHK společně s členskou firmou ABB Power Grids Czech Republic s.r.o. dva webináře pro odborné pedagogické pracovníky SŠ.

Od |6. ledna 2021|

Podpora vedení středních škol v regionu

Krajská hospodářská komora KHK uspořádala na podzim 2020 cyklus seminářů určený pro řídící pracovníky středních škol Královéhradeckého kraje, jehož cílem bylo podpořit vedení škol při řešení všech změn a omezení a poskytnout jim nové nebo rozšiřující informace k aktuálně řešeným problémům.

Od |28. prosince 2020|

Online seminář pro členy

Dne 17. prosince 2020 proběhl online seminář na téma ZÁKONÍK PRÁCE – NOVELA 2020/2021, MZDOVÁ AGENDA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, EXEKUCE, CESTOVNÍ NÁHRADY, NOVINKY A PROBLÉMY Z PRAXE, DOPADY COVID-19. Přednášející byla Mgr. Ing. Dagmar C...

Od |21. prosince 2020|

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů: Pro vysoký zájem pokračujeme i v lednu

Vzhledem k letošní nepříznivé epidemické situaci se letošní Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přesunuly na Facebook Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Organizátoři se tak snažili vyjít vstříc deváťákům a jejich rodičům, ale také středním školám, které měly zájem se odprezentovat a představit případným zájemcům. Program běžel na Facebooku KHK KHK od 1. do 17. prosince. Pro vysoký zájem bude navíc pokračovat i v lednu.

Od |17. prosince 2020|

O založení Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje rozhodli podnikatelé našeho regionu právě před dvaceti lety.

Od vzniku Hospodářské komory České republiky v roce 1993 působily i v našem kraji komory v jednotlivých okresech. Se zánikem okresních úřadů a vznikem úřadů krajských vznikla otázka další kooperace územní a podnikatelské samosprávy, které vždy přirozeně spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Představitelé okresních komor proto začali připravovat podmínky pro další součinnost. Uskutečnilo se několik setkání a byly projednávány různé návrhy a možnosti, jak fungovat do budoucna.

Od |14. prosince 2020|

NOVÉ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ

Dne 24. 11. a 25. 11. 2020 uskutečnila Krajská hospodářská komora KHK společně s členskou firmou ARGO-HYTOS s. r. o., Vrchlabí dva webináře pro odborné pedagogické pracovníky SŠ. V rámci projektu IKAP měli pedagogové možnost nakouknout on-line do firmy s tradicí hydraulické výroby a novými technologiemi. Právě nové technologie ve strojírenství byly předmětem odborných webinářů odpřednášené odborníkem z této firmy.

Od |1. prosince 2020|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018