Jednatelství Jičín - představení členské firmy Alžběta Limberská – Domácí péče s. r. o.

Nejen zdravotnický personál v nemocnicích je v první linii v boji s koronavirem. Často se zapomíná na poněkud nenápadnou, ale o to důležitější službu, jakou bezpochyby domácí zdravotní péče je. Snad každý člověk, pokud je to možné, dá před hospitalizací přednost řešení svých zdravotních obtíží v pohodlí svého domova. Taková léčba totiž jednoznačně přispívá k lepší psychické pohodě a ke snadnějšímu a rychlejšímu uzdravení člověka.

Mezi členskými firmami v okrese Jičín společnost zabývající se domácí zdravotní péčí od loňského roku máme. Firma Alžběta Limberská – Domácí péče s. r. o. působí na trhu již více než 25 let, má působnost především na Jičínsku a Hořicku a poskytuje krátkodobou i dlouhodobou domácí zdravotní péči včetně paliativní. Tyto služby jsou poskytovány na základě indikace lékaře a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Doplňkovou službou je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Ve společnosti pracují plně kvalifikované a zkušené zdravotní sestry. Na základě sjednané dohody poskytují komplexní péči klientům, kteří se ocitli v nesnázích v důsledku nemoci, věku nebo zdravotního postižení, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich práce je velmi záslužná a náročná i za normálních okolností, natož v době koronavirové. „Nelze vůbec docenit, jaký přínos má práce našich zdravotních sester jak pro naše klienty jako jednotlivce, tak i pro celou společnost,“ říká Alexandr Limberský, jednatel společnosti, a dodává: „Proto jim patří velký dík!“

Více se dozvíte zde: www.dpjicin.cz

Od |26. února 2021|

COVID - podpůrné programy

Vážení podnikatelé, připravili jsme pro Vás přehled aktuálních programů k čerpání finančních prostředků ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Na našem facebooku můžete sledovat záznam z poradny.

Od |25. února 2021|

Jednatelství Hradec Králové - představení členské firmy Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.

Agenturu domácí zdravotní péče s oficiálním názvem Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. založila v roce 1993 paní Hana Pekárková. Za mnoho let svého působení neustále rozšiřuje služby a vylepšuje je tak, aby poskytovala komplexní o...

Od |18. února 2021|

Sdílená Česko - polská kancelář, novinka pro začínající podnikatele na Trutnovsku.

V rámci spolupráce institucí a komunit Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Městem Trutnov zahájila realizaci již třetího projektu z operačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko s názvem: „Města Trutnov a Świdnica společně pro rozvoj“. Mikroprojekt je financován z fondu Euroregionu Glacensis.

Aktivity navazují na dva úspěšné projekty, ve kterých byla Krajská hospodářská komora KHK partnerem a spolurealizátorem – Město Trutnov a Świdnica podporují podnikání, Město Trutnov a Świdnica společně pro byznys. Mikroprojekt je určen malým a začínajícím podnikatelům z oblasti služeb, drobného podnikání a cestovního ruchu potýkajících se s největšími dopady pandemie Covid-19. Nový začátek jim může umožnit právě tento projekt.

Během deseti měsíců realizace plánujeme opět navázat na spolupráci podnikatelů v Česko-polském příhraničí i mezi oběma městy. Podnikatelé se budou moci zapojit do aktivit jako jsou jarmarky, přeshraniční výjezdy za dobrou praxí do rodinných firem, seminářů na zajímavá témata. Novinkou je sdílená Česko-polská kancelář pro začínající podnikatele, kde je možné využít zdarma zařízení kanceláře a příslušenství s Wifi.

Věříme, že nový projekt bude malým i začínajícím podnikatelům přínosem a pomůže jim překonat krizi a toto složité období.

 

 

Jolana Vašáková 9. 2. 2021

Od |9. února 2021|

SQS Vláknová optika z Nové Paky podporuje nadané děti v soutěži Talenty pro firmy

Na podzim 2020, kdy ještě žáci a studenti mohli za vzděláním docházet do škol a neučili se distančně, se v okrese Jičín podařilo uspořádat okresní kolo soutěže Talenty pro firmy (T-profi), jejímž cílem je mimo jiné podpora polytechnické výuky ve škole a posilování   prestiže technických profesí. Za normálních okolností bychom vytvořili týmy složené ze středoškoláků a žáků 5. tříd ZŠ, kteří pod dohledem odborníka z firmy sestavují z polytechnické stavebnice model vybraného zařízení. Kvůli dodržení proti pandemických opatření proběhlo okresní kolo soutěže odděleně na jednotlivých zapojených školách. Na konci září mezi sebou soutěžily 4 týmy studentů Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Na začátku října si montáž soustruhu vyzkoušely 2 týmy ze ZŠ Husitská v Nové Pace a o týden později 2 týmy ze ZŠ Komenského v Nové Pace. Pokud to situace dovolí, tak se vítězný tým středoškoláků spojí s vítězi ze ZŠ Komenského a v průběhu roku 2021 budou na krajské úrovni soutěžit o postup do celostátního kola.

V okrese Jičín tuto soutěž podporuje a zaštiťuje firma SQS Vláknová optika a. s. z Nové Paky – dlouholetý člen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. „Velmi se ztotožňujeme s principy a myšlenkami, které stojí za celou akcí Talenty pro firmy. Zaměření na rozvoj jemné motoriky a kreativity účastníků, animace pracovního prostředí v technické oblasti pro nejmenší účastníky, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, propagace a upevňování prestiže technických profesí a posilování polytechnické výuky na školách – to jsou určitě záležitosti, které si naši podporu zaslouží“, říká Markéta Petrová, personální ředitelka firmy.

SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba je postavena na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace a vývoj zcela nových produktů. SQS patří k předním evropským i světovým firmám v oblasti výroby specifických komponentů často kombinujících řešení vláknové optiky a optoelektroniky s přesnou mechanikou.

www.sqs-fiberoptics.com/cs/

Od |20. ledna 2021|

Soutež Talenty pro firmy pokračuje

Soutěž Talenty pro firmy T- profi pokračuje i v době koronavirové. Okresní kola v Hradci Králové se konají pod záštitou členské společnosti Stueken s.r.o. První části okresního kola se zúčastnili žáci pátých tříd ZŠ Štefcova, Hradec Králové. Vítěz...

Od |15. ledna 2021|

Online seminář pro členy

Dne 17. prosince 2020 proběhl online seminář na téma ZÁKONÍK PRÁCE – NOVELA 2020/2021, MZDOVÁ AGENDA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, EXEKUCE, CESTOVNÍ NÁHRADY, NOVINKY A PROBLÉMY Z PRAXE, DOPADY COVID-19. Přednášející byla Mgr. Ing. Dagmar C...

Od |21. prosince 2020|

Digitální technologie a jejich využití v polytechnické a odborné výuce.

Pro pedagogy středních škol našeho kraje uspořádala Krajská hospodářská komora KHK ve dnech 27. listopadu, 1. a 8. prosince cyklus on-line seminářů zaměřený na digitální technologie a jejich využití ve výuce. Poslední část cyklu se uskuteční ...

Od |11. prosince 2020|

HK ČR spouští šetření ke koronaviru mezi svými členy

HK ČR spouští šetření ke koronaviru mezi svými členy a navrhuje vládě úpravy zákazu prodejů. „Navrhujeme změny, které reflektují menší nebezpečnost z hlediska zdravotního. Lidé by i v nouzovém stavu měli mít možnost vyřešit si opravu svého vozidla, nakoupit náhradní díly nebo stavební materiál, ale také vyřešit si záležitosti v bance nebo pojišťovně,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že seznam změn umožní prodeje tam, kde je nižší koncentrace zákazníků.

ODKAZ: https://www.komora.cz/news/hk-cr-spousti-setreni-ke-koronaviru-mezi-svymi-cleny-a-navrhuje-vlade-upravy-zakazu-prodeju/

Od |14. března 2020|

Výklad GFŘ k opravám u nedobytných pohledávek

Finanční správa připravuje výklad k dalším možnostem opravy základu daně u nedobytných pohledávek.  Novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. umožnila mnohem širší škálu důvodů pro sn...

Od |30. října 2019|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018