Tiskové zprávy

Návštěva Prezentace středních škol a zaměstnavatelů - první krok k volbě povolání a výběru střední školy

Královéhradecký kraj - V období od 4. října do 16. listopadu se v okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční již pátý ročník Prezentací středních škol a zaměstnavatelů pořádaný Krajskou hospodářskou komor...

Od |4. září 2019|

FIRMA ROKU 2018

Hradec Králové, 27. 6. 2019 – Královéhradecký kraj zná vítěze soutěže Firmy roku 2018, kterou i v letošním roce vyhlásila Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (KHK). 

Od |27. června 2019|

Tisková zpráva - novela Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Podporujeme Stanovisko ředitelů středních odborných škol k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

HRADEC KRÁLOVÉ (30.4.2019) – Představenstvo...

Od |9. května 2019|

Setkání členů Krajské hospodářské komory v adventním čase s dobročinnou tečkou

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v sídle Krajské hospodářské komory KHK v Hradci Králové uskutečnilo předvánoční zážitkové setkání členů, zaměstnanců a partnerů komory. Připravený program byl opravdu velmi pestrý, chuťovým buňkám účastníků nabídl mnoho rozmanitých chutí, jejich bránice rozvibroval upřímným smíchem, napětím se jim tajil dech a v neposlední řadě potěšil i jejich srdce, protože jim umožnil bavit se a současně podpořit organizaci, která mnoho dělá zejména pro malé pacienty nemocnic.

Mezi nabízenými kulinářskými zážitky měla ve scénáři večera své místo například degustace zmrzliny a nanuků z Kunětic, vín z nabídky společnosti JIP východočeská a.s., královéhradeckých piv značky Klenot a vítězných produktů soutěže Regionální potravina. V průběhu večera se ochutnávalo a hodnotilo cukroví připravené středními školami z Královéhradeckého kraje, účastníci obdivovali i triky kouzelníka Miloše Malého a trvalou, trochu bláznivou památku na večírek si mohli pořídit ve veselé mobilní fotobudce Cvak Mat. Mimo to vše bylo pro ně po celý večer otevřeno Dobročinné kasino, ve kterém se, jak jeho název naznačoval, nedalo vyhrát, pouze prohrát, zato se zárukou radosti z radosti druhého. Tím druhým nebyl tedy v tomto případě krupiér, nýbrž doktor Arnošt Houska z organizace Zdravotní klaun, potažmo děti v nemocnicích, které Zdravotní klauni pravidelně navštěvují a těmito svými návštěvami velmi zlepšují psychickou pohodu nemocných – „protože smích pomáhá“.

Ruleta, BlackJack a herní automat v Dobročinném kasinu vynesly celkem 25 tisíc korun. Šek s touto pěknou částkou předal v závěru večera předseda představenstva KHK KHK Radek Jakubský právě osobně přítomnému doktoru Arnoštu Houskovi, který je druhou identitou herce Klicperova divadla Petra Vrběckého.

„Děkujeme tímto ještě jednou všem účastníkům setkání za společně příjemně prožitý dílek předvánočního času, a především děkujeme všem, kteří speciální měnu získanou za svůj peněžitý vklad do jackpotu prohráli rádi a s pocitem dobré investice. Tou totiž Zdravotní klaun rozhodně je a pro naši Komoru je ctí, že jsme malým příspěvkem mohli jeho navýsost lidskou činnost podpořit,“ poděkoval předseda představenstva Radek Jakubský.

O Zdravotním klaunovi:

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem i geriatrickým pacientům. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem European Federation of Hospital Clown Organizations. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové působí jako doktor Arnošt Houska pan Petr Vrběcký, který, když zrovna neučí v dramaticko-hudebním souboru či nestojí na jevišti Klicperova divadla v Hradci Králové, roznáší v plášti Zdravotního klauna radost nemocným. V královéhradeckém týmu působí téměř 9 let. Své ukulele rozeznívá u lůžek dětských pacientů, ale i v domovech pro seniory (Humor pro dříve narozené), kam přichází jako „pan Kristián“. Dále se angažuje v programu NOS! (doprovázení malých pacientů před operací) a je koordinátorem programu Koš plný humoru (rozptýlení dospělých onkologických pacientů veselými čtivými dárky).

Od |19. prosince 2018|

Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji i letos provázel ohromný zájem návštěvníků

Pomoci žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům vybrat vhodnou střední školu a s ní i budoucí povolání je hlavním smyslem akce, která se letos na podzim už počtvrté uskutečnila ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje. Inspirativní přehlídku organizuje naše Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, partnerem akce je krajské pracoviště Úřadu práce České republiky. Prezentace otevřela své brány návštěvníkům postupně v Rychnově nad Kněžnou (5. – 6. 10. 2018), Trutnově (12. – 13. 10. 2018), Jičíně (19. – 20. 10. 2018), Náchodě (9. – 10. 11. 2018) a vyvrcholila v Hradci Králové (16. – 17. 11. 2018).

„Předpokladem správné volby budoucího profesního nasměrování mladého člověka je nejenom upřímné zhodnocení vlastních předpokladů, talentů a zájmů, ale také dostatek kvalitních a aktuálních informací o dostupných možnostech studia i o následném uplatnění získané kvalifikace,“ řekl Radek Jakubský, předseda představenstva KHK KHK, a pokračoval: „Shromáždit tyto informace, atraktivním způsobem je pod jednou střechou zájemcům předložit a zprostředkovat jim současně i reálnou představu o aktuálním vývoji na trhu práce, která by v rozhodování měla mít také určitou váhu, to je hlavní cíl naší už tradiční akce.“   

Návštěvnost přehlídky i počet vystavovatelů byly už v minulých ročnících důkazem, že ji obě strany hodnotí jako užitečnou. Letošní rok skončil se statistikou téměř 25 tisíc návštěvníků a celkem 165 vystavovatelů, z nichž počet škol dosáhl 104 a firem bylo 61. V každém z uvedených okresních měst se na přehlídce představilo průměrně 80 vystavovatelů – vždy zhruba 60 škol a 20 firem. „Propojování podnikatelské sféry se vzdělávacími institucemi patří obecně k činnostem naší Komory a reálný přínos této spolupráce vidí i návštěvníci naší přehlídky,“ vysvětlil Radek Jakubský a dodal: „Řada firem dnes zajišťuje „své“ škole např. praktickou výuku studentů, finančně i odborně pomáhá s vybavováním učeben, na oplátku pak získává kvalitně připravené zaměstnance z řad absolventů školy a podobně. Student má zase často už během studia jistotu, že po absolutoriu bude mít v této firmě uplatnění.“

Aktivní a příkladnou vzájemnou spolupráci zaměstnavatelů a středních škol v kraji organizátoři v rámci přehlídky každoročně oceňují. Stejně tomu bylo i letos, kdy odborná komise hodnotila bezmála 40 nominací. Komise ze všech návrhů vybrala 3 školy a 3 firmy. Při slavnostním předávání ocenění v Hradci Králové si ocenění Firma škole odnesly tyto společnosti:

 • Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.
 • TRIKER, a.s.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ocenění Škola firmě pak v Hradci Králové převzaly tyto školy:

 • Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
 • Střední škola strojírenská a elektrotechnická
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

Doprovodnou akcí přehlídky středních škol a zaměstnavatelů byla i soutěž Talenty pro firmy „T-Profi“, s cílem podpořit zájem mladých lidí o dnes velmi perspektivní technické obory. V sestavování polytechnické stavebnice soutěžily v pěti okresních kolech smíšené týmy se zastoupením základní školy, střední školy a zaměstnavatele. Vítězové okresních kol za účasti soutěžního týmu z Polska pak změřili své síly v kole krajském, které se uskutečnilo 16. listopadu v Hradci Králové. Vítězný tým společnosti STUEKEN s.r.o. složený ze žáků ZŠ Štefcova v Hradci Králové a SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové postupuje do celorepublikového kola, kde se utká s týmy z ostatních krajů.

„V organizaci přehlídky chceme pokračovat i v dalších letech. Věřím, že i díky ní si mladí lidé vyberou obory, ve kterých se takzvaně najdou. V takovém zaměstnání pak mohou mít i dobré výsledky a najít v něm radost a uspokojení. Z obojího má prospěch jak jednotlivec, tak společnost,“ uzavřel Radek Jakubský.

Od |26. listopadu 2018|

S výběrem střední školy a budoucího povolání pomohou opět Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

HRADEC KRÁLOVÉ | Během října a listopadu 2018 se postupně ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční akce, která je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodičům. Inspirativní Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů organizuje už čtvrtým rokem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Královéhradeckým krajem. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána. Již tradičním partnerem se stal Úřad práce ČR. „Volba toho správného oboru studia, který bude odpovídat nadání a zájmu mladého člověka a bude zároveň i dobrým základem pro jeho úspěšné profesní uplatnění, je nesmírně důležitým životním krokem,“ říká Radek Zelenka, ředitel KHK KHK, a pokračuje: „Jsme si vědomi toho, že k dobrému rozhodnutí člověk potřebuje dostatek kvalitních informací. Proto už počtvrté připravujeme tuto přehlídku, kde širokou nabídku středních škol a perspektivních zaměstnavatelů především z našeho regionu představíme mladým lidem i jejich rodičům na jednom místě. Prezentace proběhne opět vždy v pátek a v sobotu, postupně v Rychnově nad Kněžnou 5. a 6. 10., v Trutnově 12. a 13. 10., v Jičíně 19. a 20. 10., v Náchodě 9. a 10. 11. a v Hradci Králové 16. a 17. 11.“

 

Návštěvnost přehlídky i počet vystavovatelů byly už v minulých ročnících důkazem smysluplnosti akce. Loňský rok se přehlídky zúčastnilo téměř 25 tisíc návštěvníků a svou nabídku zde prezentovalo 179 vystavovatelů. „Propojování podnikatelské sféry se vzdělávacími institucemi je jednou z činností Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a při podzimní přehlídce můžeme reálný přínos této spolupráce ukázat i návštěvníkům,“ vysvětluje Radek Zelenka a dodává: „Řada zaměstnavatelů nabízí spolupracující škole např. praktickou výuku studentů, finančně i odborně pomáhá s vybavováním učeben, na oplátku pak získává kvalitně připravené zaměstnance. Student má často již v průběhu studia jistotu, že po ukončení vzdělávání získá v některé ze spolupracujících firem uplatnění.“

Aktivní vzájemnou spolupráci zaměstnavatelů a středních škol organizátoři vyzdvihnou tradičním předáváním ocenění Firma škole a Škola firmě, a to při závěrečné výstavě v Hradci Králové. Součástí doprovodného programu je i soutěž „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, jejímž účelem je podpora zájmu mladých lidí o dnes velmi perspektivní technické obory. V sestavování polytechnické stavebnice budou soutěžit smíšené týmy složené z žáků základní školy, studentů střední školy a zástupce zaměstnavatele.

„Vystavující školy i zaměstnavatelé kladou důraz na to, aby jejich prezentace byla maximálně vypovídající a pro přítomné lákavá,“ popisuje Radek Zelenka. „Návštěvníci mají možnost při osobním setkání získat aktuální informace a propagační materiály. U některých vystavovatelů se mohou návštěvníci seznámit i s krátkou ukázkou jejich činnosti,“ uzavírá Radek Zelenka.

Více informací najdete na www.vybiramstredni.cz

Od |3. srpna 2018|

Prezident Hospodářské komory ČR navštívil Královéhradecký kraj. Prohlédl si i nedávno oceněné firmy

V povelikonočním týdnu ve dnech 4. a 5. dubna přivítala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje významného hosta, prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. „Účelem plánované návštěvy byla zejména možnost osobně prodiskutovat aktuální témata našeho regionu a zároveň představit panu Dlouhému několik firem, které mohou nejen v našem kraji sloužit za příklad dobré praxe. I proto byla většina z nich před necelým měsícem vyhlášena nejlepšími firmami kraje za rok 2017,“ uvedl předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský, a doplnil: „Setkání pana Dlouhého se zástupci naší komory se aktivně zúčastnili i představitelé Královéhradeckého kraje – náměstkyně hejtmana paní Martina Berdychová odpovědná za oblast školství, kultury a sportu a radní pan Pavel Hečko, jehož gescí je oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. K diskutovaným tématům tak patřila spolupráce kraje a komory, optimalizace sítě krajského školství, spolupráce škol a firem, ale např. i plánovaná spolupráce na projektu digitálního vzdělávání. Hovořilo se také o určité disproporci obrovského zájmu o některá turistická místa Královéhradeckého kraje na jedné straně a na straně druhé nezájmu místních obyvatel a firem o další přibývání turistů. Samostatným tématem byla průmyslová zóna Kvasiny a její negativní dopady na region. V reakci na to pan prezident Dlouhý připomněl trvající snahu HK ČR o snižování investičních pobídek.“

Prohlídku vybraných nejúspěšnějších firem našeho kraje oceněných titulem Firma roku a Podnikatelka roku 2017 zahájil Vladimír Dlouhý v doprovodu zástupců Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje návštěvou společnosti PETROF s.r.o. v Hradci Králové a jejího nejnovějšího počinu PETROF Gallery, otevřeného v prosinci 2017. Ve čtvrtek se setkal s vedením novoměstské společnosti HALLA a.s. a prohlédl si výrobní prostory, kde vznikají designová technická svítidla. Po pracovním obědě spojeném s prohlídkou zážitkového areálu vedenou majitelem Centra Walzel v Meziměstí panem Pavlem Netíkem se prezident Dlouhý s představiteli KHK KHK přesunul do Trutnova na návštěvu výrobních prostor společnosti Kasper KOVO s.r.o.
V rámci této dvoudenní akce měl Vladimír Dlouhý příležitost pohovořit si také s představiteli navštívených měst a rovněž se zástupci partnerských komor a dalších institucí ze sousedního Polska. Při večeři v hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují diskutoval s polskými partnery o spolupráci komor v pohraničí, zaměstnanosti a spolupráci příhraničních měst. Hlavním tématem byl rozvoj turistického ruchu v česko-polském pohraničí zaměřený na lázeňství a cykloturistiku. Diskuze s vedením společnosti Kasper KOVO s.r.o. se zúčastnil i starosta města Trutnova a zároveň poslanec pan Ivan Adamec. V Náchodě seznámil místostarosta Miroslav Brát prezidenta Dlouhého s historií i současností Náchoda a zdůraznil výbornou spolupráci, kterou má město s Krajskou hospodářskou komorou. Město Náchod participuje na zmiňovaném ocenění úspěšných podnikatelů Firma roku, podporuje Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů a aktivně se účastní česko-polské spolupráce.

Od |6. dubna 2018|

Nejlepší firmy a živnostníci kraje byli oceněni

Všichni ocenění s předsedou představenstva KHK KHK Radkem Jakubským

Všichni ocenění s předsedou představenstva KHK KHK Radkem Jakubským

Pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministryně pro místní rozvoj v demisi Ing. Kláry Dostálové a poslance Parlamentu ČR, zastupitele Královéhradeckého kraje a starosty města Náchoda Jana Birkeho a za účasti mnoha významných osobností politické scény – poslanců Parlamentu ČR, představitelů Královéhradeckého kraje, městských samospráv a dalších institucí se ve čtvrtek 8. března v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě uskutečnil slavnostní galavečer, v jehož rámci byly vyhlášeny nejlepší firmy a živnostníci ze všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Akci Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 zorganizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s městem Náchod a generálním partnerem MONETA Money Bank, a. s.

Ocenění bylo uděleno v pěti kategoriích. Vítězem kategorie Živnostník se stal podnikatel v oboru stavebnictví Zdeněk Kalináč z Jičína, nejlepší obchodní společností do 50 zaměstnanců byla vyhlášena ofsetová tiskárna UNIPRINT, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou, v kategorii Obchodní společnost do 250 zaměstnanců zvítězila společnost HALLA, a.s. z Nového Města nad Metují, která vyrábí designová technická svítidla, vítězem kategorie Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců se stala trutnovská strojírenská firma KASPER KOVO s.r.o. a ocenění pro nejlepší Podnikatelku roku si odnesla Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová z Hradce Králové, která stojí v čele společnosti PETROF, největšího výrobce akustických pian v Evropě. Samostatnými oceněními, která v rámci slavnostního večera putovala k vybraným firmám a podnikatelům, byla Cena starosty města Náchod, jejímž čerstvým držitelem je náchodská potravinářská společnost DRANA s.r.o., a dvě Ceny MONETA Money Bank, a.s., generálního partnera. První z nich získala společnost VIBROM s.r.o. z Třebechovic pod Orebem, která zpracovává pokročilé keramické a kovové prášky a speciální plasty. Druhou obdržela Barbora Petrů, DiS., která pod značkou BAJA design vyrábí dětské oblečení.

Akce Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 byla zahájena na přelomu roku 2017 a 2018, kdy v každém okrese – královéhradeckém, náchodském, trutnovském, jičínském a rychnovském proběhly v režii pořádající Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje nominace. Nejvyšší počet hlasů v každé kategorii určil okresní vítěze jednotlivých kategorií a ti postoupili do krajského kola. Každá kategorie tak měla pět finalistů. Konečné hodnocení pak provedli členové představenstva a dozorčí rady KHK KHK, kteří svým hlasováním rozhodli o celkovém vítězi každé kategorie.

„Akci jsme uspořádali už potřetí, v tomto roce jsme však poprvé ocenili firmy a podnikatele z celého Královéhradeckého kraje,“ říká Radek Jakubský, předseda KHK KHK, a vysvětluje: „První dva ročníky jsme organizovali pouze v rámci okresu Náchod, a protože byly úspěšné a získaná ocenění jsou podle ohlasů firem jednoznačně pozitivní motivací pro jejich další podnikání a rozvoj, zapojili jsme do třetího ročníku i čtyři zbývající oblasti, v nichž naše komora působí – Královéhradecko, Trutnovsko, Jičínsko a Rychnovsko. Věřím, že tímto ročníkem již zakládáme tradici a že tuto celokrajskou akci zopakujeme i v dalších letech.“

Firma a živnostník Královéhradeckého kraje roku 2017 – celkové výsledky:

Živnostník: Zdeněk Kalináč
Podnikatelka roku: Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
Obchodní společnost do 50 zaměstnanců: UNIPRINT, s.r.o.
Obchodní společnost do 250 zaměstnanců: HALLA, a.s.
Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců: KASPER KOVO s.r.o.
Cena starosty města Náchod: Drana, s.r.o.
Cena MONETA Money Bank, a.s.: VIBROM s.r.o., Barbora Petrů – BAJA design

Okresní finalisté jednotlivých kategorií:

Živnostník:
Jaroslav Tománek – TRUHLÁŘSTVÍ TOMÁNEK (okres Hradec Králové)
Zdeněk Kalináč (okres Jičín)
Mgr. Karel Petránek (okres Náchod)
Jan Šauer (okres Rychnov nad Kněžnou)
Luďka Tomešová – Tiskárna LT (okres Trutnov)

Obchodní společnost do 50 zaměstnanců:
F E S T I N G , s.r.o. (okres Hradec Králové)
CAFFÉ Zajíček s.r.o. (okres Jičín)
LabMediaServis s.r.o. (okres Náchod)
UNIPRINT, s.r.o. (okres Rychnov nad Kněžnou)
EXPRES MENU, s.r.o. (okres Trutnov)

Obchodní společnost do 250 zaměstnanců:
MONTS s.r.o. (okres Hradec Králové)
FABIO PRODUKT spol. s r.o. (okres Jičín)
HALLA, a.s. (okres Náchod)
AUDIS BUS s.r.o. (okres Rychnov nad Kněžnou)
STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o. (okres Trutnov)

Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců:
AXIS a.s. (okres Hradec Králové)
C.S.CARGO a.s. (okres Jičín)
Farmet a.s. (okres Náchod)
KBA-Grafitec s.r.o. (okres Rychnov nad Kněžnou)
KASPER KOVO s.r.o. (okres Trutnov)

Podnikatelka roku:
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová (okres Hradec Králové)
Aneta Kupcová (okres Jičín)
Iva Škodová – SYNERGIE (okres Náchod)
Ing. Jana Přibylová / BESEDA BIO s.r.o. (okres Rychnov nad Kněžnou)
Zdenka Hrochová (okres Trutnov)

Informace o vítězích jednotlivých kategorií:

Živnostník: Zdeněk Kalináč
V oboru stavebnictví podniká již od roku 1990. Převážnou část zakázek tvořily menší stavby a rekonstrukce. Jejich zásadní část byla realizována především na kulturních památkách a v památkových městských zónách. Jeho okolí si jej váží za jeho solidní jednání, vstřícnost a pracovní nasazení.

Podnikatelka roku: Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
Zuzana Ceralová Petrofová je představitelka páté generace rodiny Petrofů a v současné době stojí v čele společnosti PETROF. Je velmi úspěšnou a váženou manažerkou nejen v rámci odvětví. Za dobu působení ve společnosti PETROF získala mnohá ocenění, především za své manažerské schopnosti. Mezi největší patří například čestný titul MANAŽERKA ROKU 2014, pravidelně se objevuje v žebříčku nejvlivnějších žen Česka časopisu FORBES.
Zuzana Ceralová Petrofová úspěšně navázala na tradici svých předků a i její zásluhou je dnes firma největším výrobcem akustických pian v Evropě, jež se pyšní mnoha významnými oceněními. V roce 2008 úspěšně vyvedla firmu z ekonomické krize a dokázala obhájit jméno a prestiž firmy. Již více než 150 let se díky usilovné a precizní práci generací řemeslníků, techniků a vývojářů nesou libé romantické tóny nástrojů PETROF po celém světě.
V rámci rozvojové strategie firma otevřela na konci roku 2017 PETROF Gallery, kde na ploše 1600 m² naleznete piano-salon, kavárnu i multifunkční halu s kapacitou až 500 míst.

Obchodní společnost do 50 zaměstnanců: UNIPRINT, s.r.o.
Ofsetová tiskárna UNIPRINT, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou působí na polygrafickém trhu již od roku 1992. Je referenční tiskárnou výrobce tiskových strojů KBA Grafitec Dobruška.
Komplexní polygrafické služby zajišťuje UNIPRINT od výroby tiskových podkladů, včetně zpracování grafických návrhů ve vlastním litografickém studiu. Vysoce kvalitní ofsetový i digitální tisk je zajišťován na moderních a výkonných strojích pro čtyřbarvotisk, včetně dalších přímých či metalických barev a tiskového disperzního laku. Zušlechtění tiskovin laminací, výsekem, ražbou a dalšími technikami probíhá v knihárně Uniprintu, včetně požadovaných knižních vazeb a personalizace/personifikace tiskovin. Distribuci výrobků po území celé České republiky i do zahraničí zajišťuje tiskárna vlastní autodopravou.

Obchodní společnost do 250 zaměstnanců: HALLA, a.s.
Český výrobce a vývozce designových technických svítidel, na trhu již přes 25 let. V Halle věříme, že kvalitní osvětlení přináší lepší prožitek z místa a má potenciál zpříjemnit lidem život, ať jste v práci, na úřadě, v bance, restauraci, doma.
V našich řadách najdete světové návrháře i inženýry, pro něž je vývoj světla denním chlebem. Jsme rádi za špičkové nástroje, a ještě lepší tým s otevřenou myslí a nohama na zemi.
Postavili jsme nejmodernější světelnou a vývojovou laboratoř. Spolupracujeme s univerzitami a vědeckými organizacemi. Zdokonalujeme metodu osvětlení Human Centric Lighting, která reaguje na požadavky organismu.
Osvětlení Halla najdete v kancelářských budovách, obchodních centrech, hotelích, kulturních zařízeních a dalších mnoha projektech po celém světě.

Obchodní společnost nad 250 zaměstnanců: KASPER KOVO s.r.o.
Trutnovská strojírenská firma KASPER KOVO se vypracovala za více než čtvrt století z nuly na respektovaného dodavatele náročných plechových dílců, technologických celků a speciálních tlakových nádob s celosvětovou působností. Výrobky dodává do oborů hromadných dopravních prostředků, obráběcích strojů, potravinářství a energetiky. V Trutnově společnost aktuálně zaměstnává 450 pracovníků a stále roste.
Na Trutnovsku největší česká rodinná firma KASPER celou dobu své existence klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Je jedním z největších podporovatelů kultury, sportu a školství v regionu.

Cena starosty města Náchod: Drana, s.r.o.
Náchodská potravinářská společnost DRANA je moderní rodinná společnost, která navázala na tradici prvorepublikové textilní firmy DRANA – František Drašnar Náchod, s tím rozdílem, že místo textilu dnes vyrábí koření a čaje.
Již 25 let se společnost DRANA zabývá dovozem a zpracováním koření, mícháním špičkových kořenicích směsí a přípravků a dále mícháním a balením lahodných ovocných čajů.
Díky zkušenostem padesátičlenného týmu lidí stojí náchodská DRANA na pevných základech a je schopná dodávat ročně na český a slovenský trh více než 600 tun chutných a exkluzivně zabalených produktů té nejvyšší kvality.
Dalším obchodním cílem je dodávat na trhy společenství států Evropské unie a tím připomenout světu zručnost a um českých lidí. Společenským úkolem společnosti DRANA je zodpovědně a trpělivě prezentovat svou činností potřebu natrvalo ukotvit Českou republiku v dobré společnosti vyspělých evropských států.

Cena MONETA Money Bank, a.s.: VIBROM s.r.o.
Firma z Třebechovic pod Orebem zahájila svoji podnikatelskou činnost již v roce 1993 – jako FOP Ing. Ivan Jebavý. V roce 2003 dochází k transformaci společnosti na právnickou osobu – VIBROM s.r.o. Obrat společnosti za rok 2017 byl 57 mil. Kč při 20 zaměstnancích.
Společnost zpracovává pokročilé keramické a kovové prášky, speciální plasty. Jedná se o moderní technologický postup, který kombinuje technologii vstřikování plastů a klasické práškové metody. Jedná se o výrobky zejména pro oblast zdravotnictví, potravinářství a průmyslu. Společnost část své produkce exportuje do zahraničí, zejména do Číny.

Cena MONETA Money Bank, a.s.: Barbora Petrů – BAJA design
Barbora Petrů začala svoji podnikatelskou kariéru doma na mateřské dovolené v roce 2010 šitím oblečení pro děti. Postupem času se počet objednávek zvyšoval a rozšiřoval se i sortiment výrobků, a to přimělo paní Barboru se přestěhovat do dílny ve sklepě. Po čase i sklepní dílna nestačila. Od roku 2017 má pronajaté prostory, které již splňují požadavky pro její další podnikatelský rozvoj. Používá převážně český materiál. Zákazníci oceňují především vysokou kvalitu, používání veselých barev, ale hlavně nápad a vtip. Své výrobky vyváží na Slovensko a do Kanady.

Generální partner MONETA Money Bank, a. s.

Generální partner MONETA Money Bank, a. s.

 

 

 

 

Kontakt pro další informace:
Radek Zelenka
ředitel
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
| telefon: +420 606 631 915 | fax: +420 495 581 960 |
| reditel@komora-khk.cz | https://www.komora-khk.cz | http://facebook.com/komora-khk |

Hradec Králové, 9. 3. 2018

Od |9. března 2018|

Závěr seriálu Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přinesl výsledky ocenění Firma škole a Škola firmě

HRADEC KRÁLOVÉ 3. – 4. 11. 2017 | V Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis vyvrcholila série veletrhů studijních příležitostí pro budoucí středoškoláky s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. K vidění bylo 108 vystavovatelů, z toho 80 středních škol a 28 zaměstnavatelů. Poslední z pěti výstav, které během dvou měsíců proběhly ve všech okresních městech, zakončilo slavnostní předání ocenění „Firma škole 2017 a Škola firmě 2017“ pro nejlépe spolupracující firmy a školy v kraji. Celá akce byla organizovaná Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přivedla do výstavních sálů v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově, Jičíně a Hradci Králové dohromady bezmála 25 000 návštěvníků. Účelem bylo předat žákům 9. tříd a jejich rodičům potřebné informace pro správné rozhodnutí při výběru střední školy a budoucího uplatnění. Kromě většiny škol se sídlem v našem kraji byly k vidění také školy z Libereckého, Středočeského a Pardubického kraje. Žáci a rodiče měli možnost seznámit se nejen se studijními, ale i pracovními možnostmi. Díky přímé účasti významných zaměstnavatelů z regionu prezentujících se společně se školami, návštěvníci zjistili o jaké absolventy je největší zájem.

„Je nám velkým potěšením, že 3. ročník veletrhů předčil očekávání a návštěvnost z řad studentů a rodičů byla opět velmi vysoká. Velký vliv na to měl rozhodně také fakt, že jsme měli možnost vidět mezi vystavovateli větší počet zaměstnavatelů. V průměru jsme v každém městě návštěvníkům představili 80 vystavovatelů, mezi nimiž bylo přibližně 20 firem. Kromě toho, že na jednotlivých výstavách představili své fungování a služby silní zaměstnavatelé v kraji, chtěli jsme ukázat i na to, jak zásadní význam má úzká dlouhodobá spolupráce středních škol s firmami. Ať už jde o umisťování žáků na praxi, sponzorské aktivity, stáže v zahraničí, poskytnutí odborného vybavení do škol nebo i samotná nabídka zaměstnání po ukončení studia“, okomentoval akci Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, která akci pořádá spolu s Královéhradeckým krajem.

Série Prezentací středních škol a zaměstnavatelů byla ukončena v pátek a v sobotu v Hradci Králové. Páteční dopoledne patřilo převážně třídám základních škol. V pátek odpoledne a v sobotu naopak akci navštívili rodiče společně s budoucími absolventy a často i s mladšími dětmi, aby se lépe zorientovali v široké nabídce středních škol a oborů. A příchozí nebyli zklamaní, bylo opravdu mnoho příležitostí k poznávání. Návštěvníci se často zastavovali u simulátoru střední školy automobilní, aby si vyzkoušeli řízení motocyklu. Zaujali je roboti, jejich řízení a dovednosti. Velkou pozornost si získaly 3D tiskárny. Byly k vidění chemické laboratoře a pokusy, jež si mohli zájemci za asistence vystavovatelů vyzkoušet. Stejně tak, jako na všech veletržních zastávkách nechyběly praktické ukázky přípravy jídel a nápojů, které připravily školy s gastronomickými obory. Prezentovány byly i praktické ukázky líčení a účesů studentek kadeřnických a kosmetických oborů. Nemalou pozornost věnovali mladí také fotokoutku, kde mohli zapojit své tvůrčí schopnosti a vytvořit si netradiční a vtipné fotografie. Velký ohlas vzbudil doprovodný program, který přinesl soutěž Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí.

Akce se zúčastnili také významní představitelé Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce ČR, města Hradec Králové a partnerského města Kudowa-Zdrój.

Řemeslo a technická znalost jsou kvalitní výbavou pro budoucí úspěch

Série Prezentací středních škol a zaměstnavatelů včetně předání ocenění nejaktivněji spolupracujícím firmám se školami a nejlepším středním školám z pohledu zaměstnavatelů nesla jednotnou myšlenku, a sice podpořit obory, které studentům dokáží zajistit kvalitní budoucnost, ale které často nepatří mezi ty nejvyhledávanější. „Musíme přesvědčit děti a rodiče, že učit se řemeslo nebo technický obor je základem pro úspěšnou kariéru,“ uvedl Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Ocenění Firma škole 2017 a Škola firmě 2017

V odpoledních hodinách byla při slavnostním ceremoniálu předána ocenění za příkladnou spolupráci středních škol a firem. Odborná komise vybrala z několika desítek nominací, které podávaly samy spolupracující subjekty, trojici nejlépe spolupracujících škol a trojici zaměstnavatelů.

Oceněné firmy:
DIA-NA HK, s.r.o.
Saar Gummi Czech s. r. o.
ŠKODA AUTO a.s.

Oceněné školy:
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov

Zástupci oceněných škol a firem přijali plastiku sochaře Ladislava Jezbery. Výtvarné řešení ceny vychází z myšlenky předání energie – impulzu, v reálné situaci zkušenosti. „Věřím, že do budoucna bude mít tato cena stále větší váhu a hlavně, že její předávání bude dále tradicí a zároveň i určitou motivací pro místní školy a firmy, aby ve vzájemné spolupráci neustávaly,“ uzavírá Radek Zelenka z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Uspořádání série Prezentací středních škol a zaměstnavatelů je v plánu i pro příští rok, organizátoři očekávají na základě letošních výsledků navýšení počtu účastníků i návštěvníků akce.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje je největším podnikatelským sdruženým v kraji zastupující cca 450 členů s celkovým ročním obratem vyšším než 100 mld. Kč a zaměstnávající více než 65 000 zaměstnanců. Hlavním posláním komory je poskytování podpory a hájení zájmů svých členů, ale například i propojování podnikatelů se vzdělávacími institucemi.

Od |7. listopadu 2017|

Unikátní prezentace středních škol a zaměstnavatelů přilákaly tisíce žáků a rodičů

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Konec září a celý říjen byl pro Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje ve znamení veletrhů škol a zaměstnavatelů. Vše odstartovalo v Náchodě, pokračovalo přes Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Jičín, až do Hradce Králové, kde veletrh teprve proběhne. Účelem bylo přinést žákům 9. tříd a jejich rodičům potřebné informace pro správné rozhodnutí při výběru střední školy a budoucího uplatnění. Kromě většiny škol se sídlem v našem kraji byly k vidění také školy z Libereckého a Pardubického kraje. Žáci a rodiče měli možnost seznámit se nejen se studijními, ale i pracovními možnostmi v kraji díky přímé účasti významných zaměstnavatelů z regionu prezentujících se společně se školami poskytujícími vzdělání právě v jejich oboru.

Veletrhy byly dvoudenní a konaly se vždy v pátek a sobotu. Páteční dopoledne patřilo převážně třídám základních škol. V pátek odpoledne a v sobotu naopak akce navštívili rodiče společně s budoucími absolventy a často i s mladšími dětmi, aby se lépe zorientovali v široké nabídce středních škol a oborů. A nebyli zklamaní, bylo opravdu mnoho příležitostí k poznávání. Návštěvníci se často zastavovali u simulátoru střední školy automobilní, aby si vyzkoušeli řízení motocyklu. Zaujali je roboti, jejich řízení a dovednosti. Velkou pozornost si získaly 3D tiskárny. Byly k vidění chemické laboratoře a pokusy, jež si mohli zájemci za asistence vystavovatelů vyzkoušet. Na všech veletržních zastávkách nechyběly praktické ukázky přípravy jídel a nápojů, které připravily školy s gastronomickými obory. Prezentovány byly i praktické ukázky líčení a účesů od studentek kadeřnických a kosmetických oborů. Nemalou pozornost věnovali mladí také fotokoutku, kde mohli zapojit své tvůrčí schopnosti a vytvořit netradiční a vtipné fotografie. Pozitivní ohlasy vzbudil doprovodný program, který přinesl několik vzdělávacích workshopů.

V každém místě konání se slavnostního zahájení události zúčastnili také členové Parlamentu, radní a zastupitelé daných měst v čele se starosty. Návštěvníci se tak měli možnost osobně setkat s významnými osobnostmi regionu, jako např.: náměstkyní hejtmana a poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Martinou Berdychovou, starostou města Trutnova a poslancem PS PČR Ivanem Adamcem, starostou města Náchoda a poslancem PS PČR Janem Birke, starostou města Jičína Janem Malým, starostou Rychnova nad Kněžnou Janem Skořepou, radní města Rychnova Ivanou Skříteckou, prvním náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Martinem Červíčkem, náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Alešem Cabicarem, předsedou představenstva KHK KHK Radkem Jakubským a členy představenstva Jitkou Bartošovou, Janem Kranátem a Zdeňkem Kalináčem a dalšími.

Z řad zastupitelů i vystavovatelů byly slyšet kladné ohlasy nejen na průběh veletržních dnů, ale především na celkový přínos události. Mnoho žáků i rodičů se nechalo slyšet, že díky bližšímu poznání středních škol si dokáží lépe ujasnit, kam podají přihlášku. „Vybrat si v 15ti letech správnou střední školu může být složité a proto je naší prioritou ukázat mladé generaci spektrum možností pro jejich budoucí uplatnění především v technických oborech. Nyní se společně těšíme na slavnostní zakončení celého veletržního seriálu, které se uskuteční 3. 11. 2017 v Hradci Králové, kde také proběhne očekávané předávání ocenění Firma škole 2017 a Škola firmě 2017”, uvedl Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

„Je nám velkým potěšením, že 3. ročník veletrhu předčil očekávání a návštěvnost z řad studentů a rodičů byla opět velmi vysoká. Velký vliv na to měl rozhodně fakt, že jsme měli mezi vystavovateli možnost vidět vyšší počet zaměstnavatelů. V průměru jsme v každém městě návštěvníkům představili 80 vystavovatelů, mezi nimiž bylo přibližně 20 firem“, uvedl Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, která událost pořádá spolu s Královéhradeckým krajem.
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje je největším podnikatelským sdruženým v kraji zastupující cca 450 členů s celkovým ročním obratem vyšším než 100 mld. Kč a zaměstnávající více než 65 000 zaměstnanců. Hlavním posláním komory je poskytování podpory a hájení zájmů svých členů, ale například i propojování podnikatelů se vzdělávacími institucemi.

Od |24. října 2017|

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
 • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
 • evidence vozidel pro režim placení předem
 • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
 • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
 • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
 • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
 • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
 • výdej informačních materiálů
 • poskytování poradenství a informací o systému
 • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018

Nadcházející akce

Zář 09