Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní. Změní se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele, a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Intenzivní práce na projektu eNeschopenky probíhají dle harmonogramu. Jedním z důležitých termínů je 1. listopad 2019, kdy bude možné začít napojovat lékařské softwary k systému eNeschopenky.

eNeschopenka

Na webu ČSSZ bude ČSSZ postupně zveřejňovat další informace, které jsou zejména pro lékaře a zaměstnavatele důležité, aby se na změnu v dostatečném předstihu připravili.

Na tomto webu lze nalézt i odpovědi na nejčastější otázky z praxe, a to např. tyto: 

Jak se změní povinnosti zaměstnavatele?

Zaměstnavatel musí nově povinně elektronicky po 14 dnech trvání neschopenky (a při ukončení) zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku – do této přílohy bude nově uvádět informaci, kam je vyplácena zaměstnanci mzda nebo plat (kam má být zaměstnanci vyplacena dávka). Naopak odpadne zasílání papírové žádosti o dávku, která putuje od lékaře přes zaměstnance a zaměstnavatele na OSSZ.

Jak se zaměstnavatel dozví o vzniku pracovní neschopnosti svého zaměstnance?

Stejně jako dosud musí o překážce zaměstnavatele neprodleně informovat zaměstnanec (telefonicky, emailem, SMS). Pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu prostřednictvím ePortálu ČSSZ, budou mu přicházet automatická hlášení – po vystavení neschopenky mu přijde online (v řádech minut) informace do datové schránky, pokud ji nemá, přijde mu email, že má novou zprávu na ePortálu ČSSZ. Obdobně bude informován při každém rozhodnutí lékaře o trvání a o ukončení neschopenky.

Zdroj citace: www.cssz.cz/web/eneschopenka