Vážení podnikatelé,

připravili jsme pro Vás přehled aktuálních programů k čerpání finančních prostředků ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru.
Na našem facebooku můžete sledovat záznam z poradny.

Aktuální programy

Program Gestor Web
COVID – Gastro – Uzavřené provozovny Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/
COVID – Kultura III Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/kultura
COVID – Nájemné Výzva 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/
COVID – Sport III Lyžařská střediska Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/sport
Podání žádostí:

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

Antivirus – režim A, A Plus Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/antivirus
Antivirus – režim B Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/antivirus
Podání žádostí:
COVID – Ubytování II – HUZ (hromadná ubytovací zařízení) Ministerstvo pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz
COVID – Ubytování II – individuální ubytovací zařízení Ministerstvo pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-iuz
Podání žádostí: https://zadosti.sfpi.cz/
Kompenzační bonus Ministerstvo financí https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804

Záruky

COVID III Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
COVID PLUS pro velké exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnost https://www.egap.cz/cs/kontakty-pro-covid-plus
COVID Sport Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/covid-sport/

Aktuality:

  • Cestování:

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/

Rozcestník: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

  • Vstup na území ČR:

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

  • Vládní usnesení přehledně:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

 

 

Kontakty:

Poradna: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

Mail: office@komora.cz

Webové stránky HK ČR: https://www.komora.cz/koronavirus/