Novela zákona o evidenci tržeb vychází ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb. Jelikož ke zveřejnění nedošlo do konce září, bude start evidence tržeb pro zbylé podnikatele povinný až šest měsíců od platnosti zákona, tj. od 1. 5. 2020. 

Připomeňme, že novela:

  • upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb,
  • přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu
  • rozšiřuje okruh neevidovaných tržeb a
  • významným způsobem snižuje DPH u vybraných služeb (vodné, stočné a stravovací i odborné služby).

Podrobnosti k novele naleznete v článku Třetí a čtvrtá fáze EET bude spuštěna v průběhu roku 2020.

Zdroj citace: www.zivnostnik.cz/33/treti-a-ctvrta-faze-eet-bude-spustena-v-prubehu-roku-2020-uniqueidgOkE4NvrWuM7eV8MutIfyt3jILP0e85gjAfKtmfKBkk/?serp=1