Majitelé pozemků, bytů či domů najdou v nejbližších dnech ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musejí uhradit daň z nemovitých věcí.
Letos si vlastníci nemovitostí jako nejzazší termín splatnosti daně označí v kalendáři čtvrtek 31. května.

Přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdali poplatníci do konce ledna. Ale zatímco povinnost odeslat berňáku přiznání týká pouze těch, kteří si nemovitost pořídili v loňském roce, placení daně se nevyhne žádný z vlastníků staveb či pozemků – částka se navíc může oproti loňskému roku změnit. Vypočítá a vyměří ji správce daně. Složenky by měli všichni poplatníci najít ve svých schránkách během prvních tří týdnů v květnu.

Složenky nicméně nepřijdou všem. „Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, je namísto složenky zasílána do datové schránky elektronicky Informace o daňové povinnosti,“ připomíná správce daně.

Složenky přijdou do třetího květnového pondělí

Finanční správa na svých webových stránkách také upozorňuje, že poukázky nedostanou všichni ve stejném termínu: „Budou ale postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 21. května 2018.“

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji celou odvést najednou. V opačném případě ji mohou poplatníci uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do 31. května a 30. listopadu. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý na pátek 31. srpna 2017.

Finanční správa upozorňuje ty, kteří už zaplatili (nebo budou platit daň jinak než složenkou), aby si zkontrolovali částku, jíž na finanční úřad poslali, s vyměřenou daní uvedenou na poukázce, případně v souboru PDF, jež pošle správce daně e-mailem nebo do datové schránky. „Poplatník použije složenku minimálně pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu,“ informuje web finanční správy.

Jak na to? Informace můžete najít i v mailu

Těm, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa ulehčit život. Od roku 2017 tedy mohou zájemci o novou službu obdržet všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu a složenku už jim berňák nepošle.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky dostane zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ upozorňuje mluvčí FS ČR Kateřina Vaidišová.

Co (nejen) na složence najdete?

Na alonži složenky (horní oddělitelná část) – případně v PDF souboru ve vašem e-mailu – jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018
  • výše a termíny splatnosti splátek
  • stav daňového účtu poplatníka (přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí)
  • územně příslušný finanční úřad, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí

Na složenku doplníte částku splatné daně zvýšenou o nedoplatek, případně sníženou o přeplatek. Upozorňujeme, že součástí složenky je také QR kód, který slouží ke snazšímu zaplacení daně prostřednictvím mobilního internetového bankovnictví.

Nízký úrok správce daně odpustí

Pozor! Datem splatnosti daně se rozumí den, kdy finanční správě peníze dorazí, nikoli ten, kdy složenku odešlete, případně kdy zadáte příkaz k úhradě z vašeho účtu.

„Do 6. června, tedy dalších pět pracovních dní, správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,75 procenta z vyměřené daně za rok,“ upozorňuje daňová poradkyně společnosti Tax Vision Blanka Štarmanová. Výše repo sazby za poslední rok změnila několikrát a zřejmě se ještě měnit bude. Úroky naskakují permanentně a to o několik desetin promile za den.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti (například pro Prahu platí účet: 7755-77628031/0710). Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště anebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
  • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Složenka, která přijde poštou majitelům nemovitostí, je takzvaná bezplatná daňová poukázka. Tou je možné hradit některé druhy daní od roku 2016. Více si přečtěte v textu Platíte daně složenkou? Už to jde bez poplatků na BusinessInfo.cz.

Peníze mohou vlastníci bytů, domů či pozemků uhradit také přes SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Podrobnosti najdete v článku SIPO vám usnadní placení daně z nemovitých věcí

Nepřijde složenka? Obraťte se na berňák

Vyloučit se nedá to, že někomu poukázka kvůli chybě úředníků nebo pošty doručena nebude. Pak je potřeba telefonicky kontaktovat či osobně navštívit příslušný finanční úřad.

Upozorňujeme, že ti, kteří vlastní více nemovitostí ve více krajích, obdrží do schránky více poukázek. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň se platí vždy finančnímu úřadu kraje, kde nemovitost máte.

Daň ovlivní i obecní koeficienty

Výše daně závisí také na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí podle typu nemovitosti. Příslušné koeficienty, které jsou rozhodující pro výpočet DzNV v jednotlivých obcích a často se mění z roku na rok, najdete pomocí aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Finanční správy ČR.

Zdroj citace: BusinessInfo.cz – Jakub Procházka