Pro pedagogy středních škol našeho kraje uspořádala Krajská hospodářská komora KHK ve dnech 27. listopadu, 1. a 8. prosince cyklus on-line seminářů zaměřený na digitální technologie a jejich využití ve výuce. Závěrečná část cyklu se uskuteční 14. prosince a bude poslední vzdělávací akcí v rámci tříletého projektu Implementace krajského akčního plánu vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Program online seminářů byl zaměřen na multifunkční digitální učebny, jejich definici a význam. První část se věnovala moderním nástrojům digitálních učeben využitelných pro výuku jazyků, polytechniky a odborných předmětů. Účastníkům byla prezentována virtuální realita společně s 3D nástroji a jejich využití ve školách.

Na druhém semináři byly představeny tzv. učebny nové generace, pedagogové získali přehled o nejnovějších výukových technologiích jakými jsou dotykové dispeje, interaktivní tabule, projektory a jiné chytré IT pomůcky. Věnovali se jazykovým laboratořím a class managementu.

V další části byly představeny a podrobně popsány projektory 3LCD a DLP a jejich srovnání, vizualizér a jak jej využívat při vzdálené výuce, velmi zajímavou částí byla robotika pro školy – evoluce v robotice. V závěru se o své zkušenosti s robotikou v praxi se svými kolegy podělil pedagog střední průmyslové školy v České Lípě.

Poslední den bude věnován zabezpečení školských sítí.
Semináře pro pedagogy připravil člen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje pan David Kalivoda – lektor, kouč, metodik a konzultant NPI ČR.