V pátek 6. března se v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě sešla na akci pořádané Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje více jak desítka starostů z okresu Náchod doplněná o představitele polských samospráv. Zbylá místa v sále patřila podnikatelům. Na programu byl tříhodinový workshop týkající se dopravní infrastruktury, během kterého byly starosty do detailu popsány a následně s publikem diskutovány záměry jednotlivých obcí v oblasti dopravy.

František Molík, ředitel jednatelství Náchod z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, organizátor a moderátor akce, přivítal přítomné pár minut po jedné hodině odpolední a představil hosty, mezi kterými nechyběl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc či starosta města Kudowa-Zdrój Piotr Maziarz. Program byl po celou dobu simultánně tlumočen, což zajistilo maximální efektivitu vzájemného jednání české a polské strany. Dobře fungující česko-polské partnerství bylo jedním z hlavních témat, které se prolínalo vystoupením většiny starostů a ozývalo se i v příspěvcích podnikatelů.

Starostové, přesvědčte
Člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Jakubský ve svém úvodním slově hovořil o tématu, které bylo zřejmé a kvůli kterému se všichni přítomní k diskuzi sešli, a sice o tom, jak palčivým problémem doprava přes Náchod je. Pozitivně ale naladil publikum, protože přislíbil, že většina starostů bude ve svých výstupech prezentovat, jaké jsou plány oprav místních komunikací a jak se procesy revitalizace dopravní infrastruktury zvládnou. Přítomné starosty do jejich projevů motivoval slovy: „Doprava v okrese nás opravdu hodně trápí, takže vás poprosím, abyste nás přesvědčili, že to s námi myslíte dobře!”

Příštích deset let bude dopravní obslužnost stejná
Setkání krátkým příspěvkem otevřel i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Energicky slíbil, že je připraven reagovat na vše, co bude přítomné podnikatele z Náchodska zajímat. Mimo témata školství a zdravotnictví, která jsou v kompetenci kraje, označil právě dopravní infrastrukturu za téma klíčové, protože podstatně ovlivňuje život ve městech. Čím kvalitnější dopravní obslužnost, tím lépe se občanům v obci žije a vše je dle slov hejtmana snadnější.
„Kdybychom teď řekli, že potřebujeme opravit vše a hned, stálo by nás to zhruba 8 – 10. mil. Kč. Mávnutím proutku to ale v jednom roce rozhodně nezvládneme,” přiblížil hejtman situaci dopravní infrastruktury na Náchodsku přítomným starostům a podnikatelům.

Vize pro údržbu komunikací jsou podle slov hejtmana France ale stále lepší a optimističtější. Na Náchodsku jsou v přípravě projekty za 750 mil Kč, na Broumovsku za 887 mil. Kč. Jednoznačně se tak podle France blýská na lepší časy. Kraj se stará i o regionální autobusovou a vlakovou obslužnost. V současné chvíli se řeší vypsání soutěže, která od roku 2017 na 10 let určí, jaký bude rozsah dopravy v kraji za předpokládaného objemu zakázky 4,5 mld. Kč. Podle hejtmana ale není třeba se bát, že se intenzita či kvalita spojů zhorší, vše má zůstat tak, jak je a například jízdní řády by neměly zásadními změnami procházet vůbec.

Závěrem se hejtman věnoval dalšímu z nejdiskutovanějších témat – dálnici D11. „Až vznikne dálnice až na hranice s Polskem, objeví se naprosto jiné možnosti, než máme dnes, které teď ještě ani zdaleka nedohlédneme,” uzavřel hejtman.

Doprava není pravá ani levá
Starosta Náchoda Jan Birke se ve svém příspěvku věnoval zcela konkrétnímu popisu plánovaných projektů: rekonstrukci okružních křižovatek U Slávie a ČEDOKu, nebo průtahu městem. To, jak závažná situace v Náchodě je, Birke ilustroval počtem vozidel, která Náchodem za 24 hodin projedou v obou směrech. „Je jich na 30 000, z toho 24 000 osobních vozidel a 6000 kamionů”, uvedl Birke. Svůj příspěvek ale starosta Náchoda vedl pozitivně, ocenil především spolupráci samospráv. „Je to základ pro to, abychom mohli řešit tak velké problémy, jako je doprava. Další naše plus je poloha regionu. Obrovskou devizou je to, že i ty nejmenší obce mají možnost spolupracovat s polskými starosty a městy na různých úrovních”, komentoval situaci Jan Birke.

O tom, že plánované rekonstrukce výrazně zkomplikují život ve městě zvláště podnikatelům v mnoha ohledech, ať už jde o příjezd zaměstnanců do sídel společností nebo odbyt výrobků obecně, není pochyb, všem přítomným se tak od starosty dostalo omluvy za tyto nepříjemnosti, které na sebe nedají dlouho čekat, protože rekonstrukce okružní křižovatky U Slávie započne už 15. března a skončí o tři měsíce později, přičemž pracovní doba bude denně 7.00 – 22.00 každý den a od 6.00 do 18.00 bude navíc provoz v místě rekonstrukce fyzicky řízen.
„Navzdory všem komplikacím je třeba říci, že situace je daleko lepší, než v minulosti. Královéhradecký kraj byl hodně rozhádaný, ale dnes je tomu jinak. Vzniknul silný politický klub, všichni poslanci, senátoři a starostové táhnou alespoň v otázce dopravy za jeden provaz”, ilustroval pozitivní posun starosta Birke.

Starostové se shodli, dopravní obslužnost se zlepší
Dále se svými příspěvky na akci vystoupili starosta města Teplice nad Metují Milan Brandejs nebo Jaroslav Bitnar, starosta Broumova, který apeloval na podnikatele v sále: „Chci vás podpořit, abyste se k nám nebáli. V Broumově svět rozhodně nekončí”, Místostarosta Nového města nad Metují Michal Beseda i přes snahy potěšit přítomné podnikatele tak učinit nemohl, protože ve svém vstupu poznamenal, že se v Novém městě nad Metují chystají podobné opravy jako v Náchodě. Jana Hájková, vedoucí silničního hospodářství z Jaroměře přítomným sdělila, že se ve městě opravy silnic 1. třídy pro tento rok nechystají, pozornost bude věnována komunikacím 2. a 3. třídy.

Česko-polská spolupráce bude úspěšná i nadále
Vzácným hostem workshopu byl starosta města Kudowa-Zdrój Piotr Maziarz. Všechny diskutované otázky a plány představitelů obcí Náchodska mu byly simultánně tlumočeny, takže na ně ve svém příspěvku plynule navázal: „Poslouchám tu se zájmem všechny vaše problémy a musím přiznat, že my také máme hodně témat, která v oblasti dopravy řešíme. Například nevyhovující stav komunikace do Wroclawy”, sdělil Maziarz.
Starosta ocenil převážně velmi kvalitně fungující spolupráci české a polské strany a všechny přítomné utvrdil v tom, že bude nadále pokračovat. Připravena je navíc dokonce strategie evropského města Kudowa – Náchod.

Po dvaceti letech dokazujete, že to půjde
Závěrečná část programu se nesla v duchu diskuze přítomných podnikatelů s představiteli samospráv. Ačkoliv manažeři místních firem projevili obavy z komplikací, které jim rozsáhlé rekonstrukce mohou přinést, workshop byl zakončen z publika velmi pozitivně. Slyšet byl vděk za to, že po dlouhé době přítomní starostové utvrzují přítomné v tom, že pozitivní změna je možná. „Je to zvláště o symbióze starostů. Ve vztahu ke kraji hejtman nerozlišuje, z jaké politické strany starostové pochází, a po pětadvaceti letech se tak podařilo vytvořit kvalitní politickou lobby, díky které dokážeme spoustu věcí posunout správným směrem,” komentoval starosta Náchoda Birke a vzápětí dodal: „Královéhradecký kraj byl vždycky na chvostě, ale teď jsme se minimálně v dopravě přestali hádat, dokázali jsme to zlomit a vše bez problému funguje”. Stejně pozitivně naladěn byl i ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka: „Cítíme, že tyto změny pozitivně ovlivňují i nárůst naší členské základny. Přidávají se k nám mimo jiné i dopravní společnosti a my stále častěji řešíme otázky z této oblasti. Uspořádání workshopu pro podnikatele a představitele měst na Náchodsku na toto téma tak bylo skvělou možností, jak všechno prodiskutovat s našimi členy osobně a dát jim možnost se napřímo ptát těch nejpovolanějších”, uzavřel Zelenka.
Podnikatelé tak bezezbytku učinili. Mnozí z nich, včetně členů samosprávy, čas workshopu využili k osobním setkáním. V prostorech sálu Městského divadla bylo vidět mnoho živě diskutujících dvojic, díky tlumočení zajištěnému po celou dobu trvání akce spolu bez omezení diskutovali zástupci české i polské strany.