Nové turistické projekty vznikají jak na české, tak i polské straně hranice. Podnikatelé v obou zemích si konečně uvědomují, že příjmy z turistiky jsou významným zdrojem jejich podnikání, a města v něm vidí svůj potenciální rozvoj. Na závěrečné konferenci k projektu „Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání“ se na tom koncem dubna v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou shodli jak zástupci firem, tak lidé z veřejné správy. Diskutovalo se hlavně o možnostech spolupráce v cestovním ruchu, budování nových turistických projektů, které na sebe dokáží strhnout pozornost, ale rekapituloval se také celý projekt realizovaný od podzimu 2013. „Aby se mohl turistický průmysl rozvíjet, nutně potřebuje kvalitní infrastrukturu. Dopravní obslužnost jde s přílivem turistů ruku v ruce,“ upozorňuje Ivan Adamec, starosta Trutnova. „Jako velký příslib dalšího rozvoje na obou stranách hranice vnímám nedávný pozitivní posun v problematice diskutované rychlostní silnice R11, jejíž úsek mezi státní hranicí a Trutnovem by se měl začít budovat v roce 2019,“ dodává Adamec, podle kterého to je důležitý signál i pro polskou stranu, aby svou rychlostní komunikaci S3 rovněž dovedla až k přechodu Lubawka – Královec.

Kvalitní dopravní propojení Trutnovska a Dolního Slezska bude tedy snad už brzy realitou a podnikatelské i osobní kontakty Čechů i Poláků se významně zjednoduší. Jedním z výstupů projektu, který měl bezpochyby svůj význam, byla koneckonců i Iniciativa hejtmanů, starostů a primátorů měst v polsko-českém příhraničí určená vládám obou republik a požadující realizaci zadání nazvaného „S3 Legnica – Lubawka” a „R11 Královec – Trutnov” a jeho zařazení do prioritního seznamu aktivit na období let 2015-2020. Tato iniciativa byla podepsána po česko-polské konferenci na téma Doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí konané v lednu 2014 v Trutnově, které se zúčastnili zástupci nejvyšších státních úřadů a velvyslanectví obou zemí, představitelé samospráv a samozřejmě místních podniků.

„Ve vyspělých zemích se turistický průmysl stává jedním z významných pilířů segmentu služeb. Trutnovsko má pro to ty nejlepší předpoklady a musíme pracovat, abychom turisty dokázali do regionu nejenom přivést, ale také je zde udržet,“ vysvětluje starosta. „Snadnost a rychlost dosažení turistických regionů je absolutní výhodou při rozhodování, které oblasti dát přednost,“ obhajuje nutnost výstavby dálnice Adamec. „Nicméně primárně je kvalitní dopravní spojení důležité pro průmysl,“ říká jednoznačně Ivan Adamec.

„Náš projekt otevřel dveře Polákům do Čech a Čechům do Polska. Věřím, že navázané vazby budou ku prospěchu oběma stranám. Některé výstupy projektu, jako je například kontaktní místo pro podnikatele, tu pro ně budou i nadále k dispozici,“ připomněl Adamec a dodal, že Trutnov má s polskou Świdnicí zájem i na dalším využívání společných projektů, zejména těch s podporou evropských peněz.

Uznání projektu i stejný zájem na pokračující spolupráci vyjádřil na konferenci i zástupce primátorky města Świdnica Szymon Chojnowski.

Po oficiální části konference proběhlo tzv. stolečkové setkání podnikatelů a subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Za polskou stranu se účastnili např. zástupci hotelů Piast Roman, Fado, Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Muzea dávného kupectví, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Za českou pak zástupci kempu Dolce, Svazku obcí Východní Krkonoše, Turistických informačních center Trutnov a Dvůr Králové nad Labem, Dolu Jan Šverma v Žacléři, GL Hotelu atd. Každý mohl prezentovat svou nabídku a zájemci si poté vzájemně vyměnili propagační materiály pro své klienty a kontakty pro další sdílení aktuálních informací. Zástupce swidnického Domu mládeže Zbigniew Curyl pochválil skvělou spolupráci s městem Trutnov a spolkem Trutnov – město draka na projektu Trutnovský drak – Swidnický gryf, v jehož rámci se často setkávají děti z obou měst. Aktivně se účastní programů městských slavností v Trutnově i ve Swidnici a hojně a rádi je doprovázejí i rodiče, kteří touto cestou také poznávají tradice v partnerském městě i turistické zajímavosti celého regionu.

 

Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu:

Aktivita v ČR: 1. 11. 2013 … Založení kontaktního místa pro podnikatele ČR – PR na Městském úřadě Trutnov a na trutnovském jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Aktivita v Polsku: 17. 12. 2013 … Účast českých firem na slavnosti podnikatelů ve Świdnici – Świdnický Gryf 2013. Oceněny firmy Kasper Kovo, s. r. o. a Autostyl a. s. – Ing. Jan Kranát.

Aktivita v ČR: 27. 1. 2014 … Zahajovací konference k projektu nazvaná „Doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí“.

Aktivita v ČR: 17. 3. 2015 … Setkání podnikatelů – kooperační burza firem. Energetické zdroje a nové technologie, prohlídka českých firem. Step Trutnov a.s., Elektrárna Poříčí, Natural Stones CZ, s. r. o.

Aktivita v Polsku: 11. 6. – 12. 6. 2015 … Účast na Kongresu regionů s účastí českých vystavujících firem.

Aktivita v ČR: 2. 5. – 3. 5. 2014 … Krkonošský veletrh 2014 – vystavovalo 10 polských firem.

Aktivita v ČR: 28. 4. 2014 … vyhlášení soutěže pro podnikatele Trutnovský drak městem Trutnov.

Aktivita v ČR: 19. 9. – 20. 9. 2014 … Krkonošský veletrh II.  Téma česko-polská spolupráce.

Aktivita v ČR: 19. 9. 2014 … Galavečer s vyhodnocením soutěže pro podnikatele Trutnovský drak 2015.

Aktivita v PR: 17. 10. 2015 … Výjezd podnikatelů na slavnosti podnikatelů – Świdnický Gryf. Oceněny byly české firmy MARATONSTAV a. s. a Izabela Pacanová – překladatelka a tlumočnice.

Aktivita v PR: 24. 3. 2015 … Výjezd českých podnikatelů do Świdnice a návštěva polských firem SONEL a.s. a CLOOS Polska s. r. o., prohlídka Centra energetických technologií, stolečkové setkání firem a návštěva Muzea dávného kupectví.

Aktivita obou partnerů: 26. 4. 2015 … Vydání společného CD – Průvodce podnikáním Trutnov a Świdnica, na kterém partneři spolupracovali od začátku projektu. Vydalo město Trutnov v nákladu 1000 ks.

Aktivita v ČR: 27. 4. 2015 … Závěrečná konference a kooperační burza firem na téma Cestovní ruch.

Aktivita v ČR: 1.-2. 5. 2015 … Krkonošský veletrh 2015 – vystavovalo 10 polských firem.