Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé,

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, v předchozích letech ve spolupráci s bankou MONETA Money Bank, již několikrát ocenila podnikatele a firmy z Královéhradeckého kraje. Předchozí ročníky byly velmi úspěšné a pro oceněné firmy přínosné, ať už z hlediska prestiže, lepší pozice na trhu práce ale i jako odměna za dlouhodobou poctivou práci. Proto jsme rádi, že i v připravovaném ročníku můžeme pomoci dalším podnikatelům a firmám k úspěchu.

V současnosti probíhají přípravy na ocenění za rok 2018. Dovolujeme si Vás oslovit a požádat o spolupráci při nominacích regionálních firem. Nominovat může kterýkoliv podnikatel, který je příjemcem informačního servisu KHK KHK.

Nominovaným může být kterýkoliv podnikatelský subjekt aktivně působící (minimálně provozovna) na území Královéhradeckého kraje. Nominované firmy jsou rozděleny podle sídla v rámci okresů kraje.

Nominovat lze v těchto kategoriích:

  • Fyzická osoba
  • Firma do 50 zaměstnanců
  • Firma do 250 zaměstnanců
  • Firma nad 250 zaměstnanců
  • Podnikatelka roku

Nominovat firmy v jednotlivých kategoriích můžete nejpozději do 11. 01. 2019 ZDE:

Prosíme o vyplnění všech povinných i nepovinných údajů, aby nedošlo k záměně a do hodnocení byly zařazeny správné firmy. Není v rozporu s pravidly nominací, aby firma či podnikatel nominoval sám sebe. Taková nominace je samozřejmě hodnotící komisí akceptována.

V případě nejasností kontaktujte pana Františka Molíka, molik@komora-khk.cz nebo na tel: +420 725 016 695.

O dalším průběhu Vás budeme samozřejmě informovat a nominované podnikatele oslovíme pro získání podrobnějších informací.

Děkujeme za spolupráci.

Radek Jakubský

Předseda představenstva KHK KHK