Krajská hospodářská komora je partnerem mnoha institucí a její zástupci jsou zváni na konference týkající se podnikatelského prostředí. Firmy se neobejdou bez zaměstnanců a k tomuto tématu MPSV uspořádalo „Fórum zaměstnanosti 2020“. Český trh práce prochází největší proměnou za poslední čtvrtstoletí. Desetitisíce pracovních míst i samotné firmy ohrožují následky pandemické krize. Na Fóru vystoupilo široké spektrum odborníků, kteří se zabývali současnou situací s ohledem na minulost a budoucnost. V úvodu zazněl fakt, že z české ekonomiky odchází každoročně 300 miliard v dividendách do zahraničí, především do Německa. Tyto peníze dnes chybí především na školství a investice do vzdělávání zaměstnanců. V devadesátých letech minulého století jsme se stali levnou ekonomikou s levnou pracovní silou, a to trvá dodnes. V nejbližších měsících mnoho pracovních míst zanikne a současně mnoho nových vznikne. Lidé se budou muset vzdělávat a přeškolit. Na novou ekonomiku je potřebné přepnout především školství. Dynamické změny a především zvýšení prestiže českého odborného školství, to je společná úloha nejen politiků, ale i firem a podnikatelů.

František Molík 24.11.2020

http://www.forumzamestnanosti.mpsv.cz