V úterý 3. 3. 2015 se v prostorách zasedací místnosti Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje sešli zástupci firem z Hradce Králové, aby s nově zvolenými zástupci města prodiskutovali témata, která jim denně komplikují podnikatelské aktivity či aby se obecně, jako Hradečáci, zeptali na aktuální projekty a témata, která hýbou děním ve městě.

Za diskuzní stůl usedli krátce po čtvrté hodině odpolední tři hosté z hradeckého magistrátu. Kromě primátora města Zdeňka Finka se akce pořádané Krajskou hospodářskou komorou účastnili i jeho 1. zástupce Milan Jaroš a 2. zástupkyně Romana Lišková. V roli moderátora diskuzního odpoledne se představil Radek Zadrobílek, místopředseda představenstva KHK. Sestavu doplnil Petr Zelenka, člen představenstva KHK KHK.

Snahy o propojování podnikatelů s podporou města nejsou novinkou
Zahájení akce patřilo představení Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje jako orgánu, který se zástupci Statutárního města Hradec Králové (SMHK) dlouhodobě spolupracuje. SMHK je také členem komory a oba subjekty už na řadě projektů spolupracovaly.
Co se týče institucionálního zakotvení Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, přišly vhod obecné informace o tom, že komora je nestátní neziskovou organizací zřízenou na základě zákona č. 301/1992 Sb. a jediným zákonem ustaveným subjektem zastupujícím všechny podnikatele, jelikož definice pozice Krajské hospodářské komory a jejího fungování není mnohdy jak mezi podnikateli, tak u veřejnosti zcela jasná.
Pozici SMHK a plány pro zkvalitnění života podnikatelů a podporu jejich pravidelného střetávání, vzájemné výpomoci a sdílení zkušeností ve městě v následující diskuzi prezentovali sami představitelé magistrátu, kteří se vzdali dlouhých úvodních slov a většinu času věnovali právě diskuzi s občany – podnikateli.

Co může pomoci? Vstřícný úředník
„Hradec je dobré místo k žití, ale horší k podnikání,” otevřel debatní část primátor Fink ne zcela optimistickým prohlášením. Záhy ale vysvětlil, proč tak soudí, vyjmenováním hlavních nedostatků města. V Hradci historicky chybí větší průmyslové zóny pro podnikatele, dopravní obslužnost také není ideální, protože se Hradec dlouhá léta spoléhal jen na Gočárův okruh. Mladí občané navíc odcházejí často pracovat do Prahy či Brna, což je podle Finka zvláště smutné.
„Jsem ale mnohdy až překvapen, jak v takových podmínkách dokážete umně rozvíjet svoje podnikání,” ocenil Fink přítomné manažery hradeckých firem.
Na přímé dotazy, jak může magistrát konkrétně pomoci podnikatelům, reagoval primátor tak, že není možné zeširoka podporovat všechny místní firmy, ale že zcela stačí podnikatelům jejich aktivity nekomplikovat. A jak toho dosáhneme? „Musíme apelovat na zaměstnance magistrátu, tedy úředníky, aby vám, podnikatelům, vaše snahy nestěžovali,” uzavřel Fink.

Hradecké pálí především doprava
Ačkoliv škála v diskuzi probíraných témat sahala od prodeje pozemků k novým stavbám, nebo naopak demolicím těch starých, tvorbě pracovních míst nebo nedostatečné kapacitě mateřských školek a jeslí, největší ohlas u přítomných měla diskuze týkající se dopravní obslužnosti města. Jedním ze zásadních sdělení primátora Finka v této oblasti byla povinnost vystavět do roku 2029 dálnici na hranici s Polskem.
V tématu prodeje pozemků si představitelé magistrátu postěžovali, že nejčastěji situaci komplikuje pravé české „když to nemůžu mít já, ty to mít taky nebudeš” a mnoho případů se tak zdržuje. Konkrétním dotazem byla možná revitalizace Vážní ulice, která zajímala Petra Zelenku, podle něhož by právě oprava toho místa mohla být od magistrátu drobným a nenáročným vzkazem podnikatelům, že na ně město myslí. Podle primátora nelze ale konkrétně říci, kdy k akci dojde, nicméně situace je dle něj řešitelná.
Primátor Fink potěšil přítomné dobrou zprávou, že na pozemku mezi Kongresovým centrem Aldis a Gočárovým okruhem s největší pravděpodobností po třech letech vyjednávání vznikne office park ČSOB a v Hradci tak přibude na 1100 pracovních míst především pro lidi se středoškolským vzděláním.
Rozsáhlou diskuzní část doplnila i další témata – výstavba relaxační zóny a budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, proslýchaná výstavba podzemních garáží na Třídě Karla IV., jejíž realizace ale byla primátorem Finkem vyvrácena či další plány s fotbalovým stadionem, u kterého se dle města předpokládá investice 350 mil. Kč při celkové době výstavby 4 roky.

Podnikatelé jsou především občané řešící městské dění
„Těší nás, kolik podnikatelů, kteří jsou bezesporu maximálně pracovně vytížení, si našlo čas a účastnilo se diskuze s primátorem města. Během diskuze bylo patrné, že většina přítomných své dotazy pokládala z pozice občanů města, nejen aktivních podnikatelů, což ilustruje i snahy komory – maximální důraz klademe na podporu podnikatelů, ale bezesporu nám není lhostejný ani rozvoj města jako takového,” okomentoval diskuzní odpoledne ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.
Mezi jinými se setkání s primátorem účastnili zástupci firem AXIS a.s., ZVU POTEZ a.s., ELLA-CS, s.r.o., PETROF s.r.o. či VCES a.s.