Dobrý den všem,
vyzýváme Vás, primátoři, starostové měst a obcí, investoři, podnikatelé, jednatelé, vlastníci, ředitelé firem, prokuristé i další zainteresovaní:

NEODKLÁDEJTE, NEOMEZUJTE A NERUŠTE PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE!

  • Jen tak pomůžete fungování tržní ekonomiky, ale i sami sobě v době krize a po ní.
  • Jen tak pomůžete udržet zaměstnanost.
  • Jen tak pomůžete rozvoji svého města, obce, své společnosti.

Pokud hledáte úspory v této nelehké době, zkuste šetřit na provozních nákladech, ale ne na investicích!

Čerpejte státní a evropské dotace, inovativní pobídky pro firmy, nové  programy připravované v souvislosti s následky dopadu na společnost vyvolané koronavirovou pandemií. Bližší informace také naleznete na WWW.KOMORA.CZ

Všichni víme, že jen pouhé omezení investičních akcí by mělo za následek zastavení toku finančních prostředků k výrobním a dodavatelským firmám. Dále pak by mělo vliv na zvýšení počtu nezaměstnaných osob a následně na omezení společenského a kulturního života.

Hradubice jako spádová oblast s počtem cca 1 100 000 obyvatel patří mezi velmi významné hospodářské celky ČR a touto výzvou Vás chceme pobídnout ke správnému rozhodnutí.

 

Radek Jakubský, člen představenstva Hospodářské komory České republiky za Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje

Jozef Koprivňanský, člen představenstva Hospodářské komory České republiky za Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje