Otevřely se další tři hraniční přechody:

Na základě mnoha urgencí a jednání představitelů České a Polské republiky došlo k otevření dalších tří hraničních přechodů. Královéhradeckého kraje se týká především přechod Královec – Lubawka, který je otevřen od středečního rána (od 18. 3. 2020).

Pro přejezd autobusů a mikrobusů je potřebné mít vyplněné tyto dokumenty: KARTA KIEROWCY a KARTA PASAŽÉRA

Dále je vyžadován seznam pasažérů ve vozidle. Příjezd s vyplněnými dokumenty urychlí kontrolu a odbavení na hranici. Přeshraniční pracovníci u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele.

Na přechodu nadále platí omezení pro vozidla nad 9 tun vyjma autobusů.

Přechod hranic z důvodu výkonu zaměstnání, podnikání:

Podle Ministerstva zahraničních věcí České republiky se zákaz vstupu na území České republiky po uzavření hranic nevztahuje na příhraniční pracovníky (tzv. pendlery), kteří pracují do vzdálenosti 100 km od státní hranice. Případné další výjimky naleznete v usnesení č. 203 ze dne 13. března 2020 na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pendleři musí mít při přechodu hranice potvrzení o výkonu zaměstnání, které mu vystaví zaměstnavatel. Zároveň doporučujeme mít u sebe pracovní smlouvu jako dodatečné potvrzení o pracovním poměru u zahraničního zaměstnavatele. Přechod hranice je možný pouze na státem určených hraničních přechodech. Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky (v češtině, němčině a angličtině) a seznam hraničních přechodů naleznete:

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Upozornění! Vysílaných pracovníků do zahraničí se výjimka netýká. Občané ČR, kteří jsou vysláni za prací do zahraničí, mají zákaz překračování hranice podle usnesení vlády.

Upozornění! V České republice je od 1.1.2020 zavedena tzv. e-neschopenka, která se vystavuje v případě pracovní neschopnosti či karantény. Tato varianta však neplatí v zahraničí. Pokud pracujete v jiném státě, budete nadále potřebovat písemné potvrzení o pracovní neschopnosti pro svého zaměstnavatele (vytištěné a vyplněné). V případě, že to Váš lékař neví, odkažte ho na pravidla, která stanovuje ČSSZ. Více informací naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Cestujete za prací do Německa? Blížší INFOMACE naleznete:

https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++9851265a-6521-11ea-b593-52540088cada

Důležité zdroje informací:

Informační linky:

  • 1212 – speciální linka ke koronaviru
  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367
  • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820
  • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444
  • Ministerstvo vnitra: 739 608 533

Ke stažení:

  1. Informace pro přeshraniční pracovníky k 20-03-16
  2. MV ČR VZOR-potvrzeni_pro_preshranicni_pracovniky-100km-CZ_-_20200313-2