Agenturu domácí zdravotní péče s oficiálním názvem Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. založila v roce 1993 paní Hana Pekárková.
Za mnoho let svého působení neustále rozšiřuje služby a vylepšuje je tak, aby poskytovala komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči na vysoké odborné úrovni, pro maximální spokojenost klientů a jejich rodin. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí klientů v celém regionu Hradec Králové. Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. poskytující zdravotní péči, dalo podnět k založení Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. na základě zvyšujícího se zájmu o následné služby sociální. Tudíž nyní poskytuje služby zdravotní i sociální.
Kromě toho pořádá vzdělávací akce pro laickou veřejnost například na téma: péče o diabetika – setkání rodinných příslušníků pečujících o diabetika, péče o chronicky nemocného, nemocného s omezenou pohyblivostí a dlouhodobě ležícího, péče o pokožku, prevence dekubitů, péče o dítě v prvním roce života apod.
Provozuje rovněž půjčovnu zdravotnických pomůcek pro děti i dospělé.

Více o firmě a jejich službách naleznete na http://www.domacipecehk.cz a https://www.facebook.com/komorakhk/videos/284519586342650/