Nejen zdravotnický personál v nemocnicích je v první linii v boji s koronavirem. Často se zapomíná na poněkud nenápadnou, ale o to důležitější službu, jakou bezpochyby domácí zdravotní péče je. Snad každý člověk, pokud je to možné, dá před hospitalizací přednost řešení svých zdravotních obtíží v pohodlí svého domova. Taková léčba totiž jednoznačně přispívá k lepší psychické pohodě a ke snadnějšímu a rychlejšímu uzdravení člověka.

Mezi členskými firmami v okrese Jičín společnost zabývající se domácí zdravotní péčí od loňského roku máme. Firma Alžběta Limberská – Domácí péče s. r. o. působí na trhu již více než 25 let, má působnost především na Jičínsku a Hořicku a poskytuje krátkodobou i dlouhodobou domácí zdravotní péči včetně paliativní. Tyto služby jsou poskytovány na základě indikace lékaře a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Doplňkovou službou je i půjčovna kompenzačních pomůcek.

Ve společnosti pracují plně kvalifikované a zkušené zdravotní sestry. Na základě sjednané dohody poskytují komplexní péči klientům, kteří se ocitli v nesnázích v důsledku nemoci, věku nebo zdravotního postižení, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich práce je velmi záslužná a náročná i za normálních okolností, natož v době koronavirové. „Nelze vůbec docenit, jaký přínos má práce našich zdravotních sester jak pro naše klienty jako jednotlivce, tak i pro celou společnost,“ říká Alexandr Limberský, jednatel společnosti, a dodává: „Proto jim patří velký dík!“

Více se dozvíte zde: www.dpjicin.cz