Cyklus seminářů pro vedoucí pedagogické pracovníky středních škol na aktuální problémy současného školství

Načítám Akce

« All Akce

Cyklus seminářů pro vedoucí pedagogické pracovníky středních škol na aktuální problémy současného školství

23. září / 9:00 - 15:00

POZVÁNKA

na cyklus seminářů pro vedoucí pedagogické pracovníky středních škol na aktuální problémy současného školství.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na cyklus seminářů pro řídící pedagogické pracovníky středních škol z Královéhradeckého kraje, který se bude věnovat následujícím palčivým tématům:

 

Seminář č. 1:      Distanční vzdělávání a online výuka v praxi

Termín:              23. 9. 2020 od 9.00 do cca 15.00 h.

Lektor:                Mgr. Jaroslav Mašek – vedoucí portálu o vzdělávacích technologiích Učitelský Spomocník, lektor, autor článků o vzdělávání, středoškolský učitel a člen GEG ČR

Místo konání:    Penzion Nad Oborou, Nad Oborou 5/2, 503 41 Hradec Králové

Po březnovém uzavření přešly školy takřka ze dne na den plně na online výuku. Co se za ty tři a půl měsíce povedlo, co naopak nefungovalo a proč? Co bude dobré zachovat a co je nutné změnit? A jakou strategii online vzdělávání zvolíte pro zachování online výuky na vaší škole pro nadcházející období v kontextu připravované Strategie 2030+? Na to vše se detailně podíváme na tomto semináři. Seznámit se s podrobným programem semináře a předem zaslat případné dotazy a podněty můžete zde: https://www.jaroslavmasek.cz/komora-khk/, na semináři se jim lektor bude věnovat.

 

Seminář č. 2:      Řízení školy v mimořádných podmínkách

Termín:               15. 10. 2020 od 9.00 do cca 15.00 h.

Lektorka:             Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. – lektorka a poradkyně v oblasti školství se zaměřením na řízení a rozvoj školy, vedení lidí, realizaci změn, autorka a spoluautorka publikací pro vedoucí pracovníky škol, ředitelka školy

Místo konání:     Penzion Nad Oborou, Nad Oborou 5/2, 503 41 Hradec Králové

Krize nebo jiná mimořádná událost může přijít během okamžiku a bez varování. V takové situaci o to víc platí, že „Štěstí přeje připraveným“. Na semináři dojde k analýze a reflexi korona virové krize v jednotlivých školách a školských zařízeních a následnému vytvoření konkrétních opatření pro prevenci jakékoliv jiné možné krize. Účastníci získají doporučení pro vedení lidí v mimořádných situacích, řízení školy a zavádění změn ve školách, ale i návody pro řešení neočekávaných situací. V průběhu semináře se na základě stručných teoretických vymezení uplatní výměna zkušeností účastníků.

 

Seminář č. 3:     Právní odpovědnost pedagogů v praxi

Termín:              5. 11. 2020 od 9.00 do cca 15.00 h.

Lektorka:            Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. – právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na problematiku školské legislativy, lektorka, autorka článků a publikací zaměřených na právní problematiku školství, šikanu, ad., VŠ pedagožka

Místo konání:    Penzion Nad Oborou, Nad Oborou 5/2, 503 41 Hradec Králové

Nelze přehlížet, že se ve školách objevují různé sociálně-patologické jevy. Jaká je však právní odpovědnost ředitelů škol nebo pedagogů v případě, že takový jev odhalí nebo mají podezření na jeho výskyt ve škole, na školní akci nebo i mimo školu? Odpovědi na tyto a další související otázky z pohledu platné legislativy získáte na našem semináři. 

 

Seminář č. 4:      Šikana, kyberšikana, drogy a další sociálně-patologické jevy ve škole

Termín:               26. 11. 2020 od 9.00 do cca 15.00 h.

Lektoři:                Mgr. Simona Kopicová – vedoucí Centra primární prevence KHK Semiramis, z. ú.,   Mgr. Bc. Petr Pavlíček – vedoucí Centra terénních programů KHK, Laxus, z. ú.

Místo konání:     Penzion Nad Oborou, Nad Oborou 5/2, 503 41 Hradec Králové

Jaká je právní odpovědnost pedagogů při řešení sociálně-patologických jevů ve škole jste se dozvěděli na předchozím semináři. Jak tyto jevy ale rozpoznat? Jaké jednání lze klasifikovat jako šikanu? Jaké jsou nejčastější projevy kyberšikany? Jaké drogy jsou v současnosti mezi mládeží nejvíce zneužívány? Co dělat, když máte podezření, že se ve škole drogy vyskytují?  To jsou hlavní otázky, kterými se bude tento seminář zaobírat.

 

Seminář č. 5:      BOZP při akcích školy, sportovních a lyžařských kurzech

Termín:               10. 12. 2020 od 9.00 do cca 15.00 h.

Lektor:                 Ing. Jan Romaněnko – lektor BOZP, OZO v prevenci rizik BEPR/017/PREV/2018, autor a spoluautor publikací zaměřených na BOZP ve školství, v minulosti byl členem pracovní skupiny MŠMT pro oblast BOZP, Stálého výboru Rady vlády pro BOZP a Expertní skupiny BOZP při ČMKOS.

Místo konání:     Park Golf, Roudničská 730, 500 02 Hradec Králové

Současné školství – to není jen samotná výuka, ale spousta dalších akcí, při kterých je nezbytné dodržovat pravidla BOZ a BOZP. Na semináři se dozvíte, jaká jsou pravidla BOZP a BOZ při speciálních akcích školy, jak zajistit BOZ(P) na letních a zimních výcvikových kurzech. Lektor poukáže na nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP, uvede příklady z praxe a dojde i na řešení modelových situací a poradenství ke konkrétním dotazům.

 

Cyklus seminářů je realizován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Semináře jsou zdarma. Počet míst je omezen.

Semináře jsou primárně určeny pro střední a vyšší management škol.

Lze se přihlásit na celý cyklus nebo na jednotlivé semináře, s ohledem na podmínky projektu je však nezbytná účast minimálně na 3 seminářích.

Přihlásit se můžete do 20. 9. 2020 ZDE

Podrobnosti

Datum:
23. září
Čas:
9:00 - 15:00

Místo konání

Hradec Králové
Hradec Králové, Česká republika + Google Mapa
Telefon:
602 344 537

Mýto CZ

Kontaktní místo: Škroupova 957,  500 02 Hradec Králové 2,  II.p.
Pracovní doba:
Po - Pá od 07:30 do 16:00
přestávka denně od 12:00 do 12:30
Kontakt:
tel.: +420 495 530 569
tel.: +420 495 530 568
email
myto@komora-khk.cz


Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje poskytuje služby v systému Mýta,
tj. v Systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, a to zejména:
  • uzavírání dohod s následným placením včetně vydávání OBU jednotek
  • evidence vozidel pro režim placení předem
  • výdej OBU jednotek, jejich personalizace a předplácení mýtného
  • vracení OBU jednotek se současným zabezpečením vrácení záloh a neprojetého mýtného
  • umožnění dodatečného zaplacení mýtného v případě poruchy  systému nebo OBU jednotky
  • zabezpečení výpisu mýtných transakcí
  • příjem hlášení o ztrátě a odcizení OBU jednotek
  • výdej informačních materiálů
  • poskytování poradenství a informací o systému
  • příjem stížností, přání a podnětů uživatelů systému
Podrobné informace a materiály ke stažení o systému Mýta naleznete na www.mytocz.cz.

Certifikáty o původu zboží

Pracovní doba:
Po – Pá od 07:30 do 15:00
přestávka denně od 12:30 do 13:30
Kontaktní osoba:
Lamichová Veronika tel.: +420 495 537 493 lamichova@komora-khk.cz

Certifikát o původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Tyto doklady jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod. Vystavení tohoto osvědčení vyplývá z dovozních předpisů cílové země nebo z podmínek kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží.

Potvrzujeme i doklady obchodní povahy, vystavené na území České republiky (např.obchodní faktury nebo firemní prohlášení).

Bližší informace:
http://www.komora.cz/sluzby/overovani-a-certifikace/certifikaty-o-puvodu-zbozi.aspx

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018

Nadcházející akce