V letošním roce proběhne první ročník akce s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, která je vyústěním společných snah Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK o zjednodušení výběru správné střední školy jak žákům, tak rodičům. Aktivity, které budou probíhat od října do listopadu, budou neotřelým způsobem propojovat rodiče, zástupce škol, místních firem a v neposlední řadě samotné žáky základních škol. Cílem aktivity je pomoci rodičům vybrat pro své děti správnou školu a budoucím středoškolákům ukázat, jak rozličné obory existují, a nasměrovat je k tomu pro ně ideálnímu. Chystá se tak rozmanitá burza příležitostí, která poutavým způsobem propojí všechny skupiny zapojené v procesu přechodu žáků na střední školy a jejich následné uplatnitelnosti na trhu práce.

„Věřím, že připravovaná akce přinese žákům ZŠ a jejich rodičům nejen přehled o studijních možnostech v KHK, ale hlavně o budoucím uplatnění absolventů jednotlivých škol a oborů ve zcela konkrétních firmách. Věřím, že ze strany zaměstnavatelů zazní i informace o platových podmínkách, náplni práce, podpoře při výborných studijních výsledcích. Aby akce byla úspěšná a přinesla žádaný efekt i pro zaměstnavatele v kraji, kterým stále víc chybí šikovní absolventi škol, bude nezbytná co největší účast nejen středních škol, ale i firem KHK, rodičů a žáků ZŠ, “ uvedla radní pro oblast školství Táňa Šormová.

 

Firmy řeknou, jaké absolventy hledají

Protože výběrem střední školy celý postup nekončí a je třeba myslet i na další uplatnění absolventů, nabízí nadcházející akce možnost široké prezentace i samotným zaměstnavatelům, kteří budou moci ukázat veřejnosti, jak to v jejich firmách chodí a jaké absolventy vlastně hledají. Firmy v kraji také hojně se středními školami spolupracují a v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů dostanou možnost tyto vzájemné aktivity podpořit a představit je návštěvníkům.

 

„Celou akci organizujeme s cílem nabídnout rodičům a žákům základních škol možnost blíže poznat střední školy v regionu, protože chceme, aby si vybrali tu správnou, směřovanou na takový obor, ve kterém jako absolventi poté najdou uplatnění. Chceme ukázat, jak firmy, především ty technicky zaměřené, se školami už v současnosti spolupracují, a poukázat na to, že například všeobecné studium na gymnáziu nemusí zajistit lepší budoucnost, než kvalitní vzdělání na odborné škole,“ komentuje iniciativu ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.

 

U školáků vzdělávání nekončí, program se zaměří i na dospělé

Na všechny aktivity v letošním roce poprvé navážou i Týdny vzdělávání dospělých, aby došlo k propojení počátečního a veškerého dalšího vzdělávání. Prezentaci doplní i další doprovodné akce, vše postupně proběhne v pěti okresních městech – v Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Trutnově a Hradci Králové. Prezentace středních škol a zaměstnavatelů proběhne za spolupráce Úřadu práce se zaměřením na uplatnitelnost absolventů a jeho nedílnou součástí se stane i ocenění nejlépe spolupracujících firem se školami Firma škole a na druhou stranu i zaměstnavatelé sami vyberou střední školy, u kterých hodnotí vzájemné partnerství na výbornou.

 

Podrobné informace včetně přihlášky naleznete na www.komora-khk.cz/pssz