Ve firmách citelně chybí zaměstnanci zejména technických profesí. Jedním z řešení je zaměstnávání osob z mimounijních zemí, i to však má svá úskalí, která jsme se rozhodli řešit.

Nedostatek technických pracovníků je zapříčiněn jednak malým počtem lidí vystudovaných a vyučených v oborech jako obráběč, nástrojař, svářeč, řidiči nákladních aut i autobusů, šička, mechanik i kvalifikovaní stavebníci, ale i malým počtem osob, které jsou bez práce.

Nízká nezaměstnanost, málo potenciálních pracovníků

V Královéhradeckém kraji je na Úřadech práce zaevidováno cca 17 000 nezaměstnaných, což činí 5,9 %. Takové číslo nezaměstnanosti je nízké, dokonce pod republikovým průměrem. V okrese Rychnov nad Kněžnou je nezaměstnanosti pouze 2,8% (což je druhý nejnižší podíl za okresem Praha – východ), v okrese Jičín je nezaměstnanost 3,5%, následuje okres Náchod se 4,4% a největší nezaměstnanost v kraji má okres Trutnov 5,4% a okres Hradec Králové 5,5%.

Jedním z řešení pro firmy v regionu – pokud rozšiřují svou výrobu, nebo potřebují doplnit pracovníky tak, aby mohli plnit své zakázky a závazky – je možnost zaměstnat osoby ze zahraničí, z mimounijních zemí. To ovšem často naráží na mnohá úskalí. V této oblasti se naše hospodářská komora rozhodla podnikatelům v jejich snažení pomoci.

Firmy mají dobrou zkušenost s Ukrajinci

Dle průzkumu, který jsme ve firmách provedli, jsme zjistili, že firmy chtějí zaměstnávat lidi zejména z Ukrajiny z těchto důvodů:
• minimální jazyková bariéra i mezi spolupracovníky
• obdobné kulturní zázemí
• dobré zkušenosti se zaměstnáváním již nyní (lidé jsou pracovití, loajální k firmě)
• v pracovním kolektivu tito zaměstnanci nepůsobí problémy
• naše platové podmínky jsou pro ně dostačující

S touto možností se ale pojí řada problémů, kdy například získání nového zaměstnance trvá i déle než rok a na Ukrajině se potenciální zaměstnanec setkává s nekalými praktikami. Z těchto důvodů se Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje rozhodla firmám pomoci. Oslovila Tripartitu Královéhradeckého kraje a požádala o spojení s Pardubickým krajem (PAK), který tuto problematiku chce řešit zřízením pracoviště na Ukrajině ve městě Užhorod. Tripartita tuto myšlenku přijala a bude s PAK jednat o společném cíli – vzniku kanceláře pro nábor pracovníků na Ukrajině.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje oslovila s touto problematikou poslankyni Parlamentu ČR Mgr. Martinu Berdychovou a chce v příštím roce uskutečnit setkání podnikatelů s kompetentním pracovníkem Ministerstva vnitra na téma problematiky a časové neúměrnosti při udělování Pracovních karet, které jsou nezbytné pro práci občana ze země mimo Evropskou unii v ČR.