Hradec Králové (13. 11. 2015) – V Královéhradeckém kongresovém centru Aldis byla zakončena série burz příležitostí pro budoucí středoškoláky s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů organizovaná Královéhradeckým krajem ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Poslední z pěti výstav, které během dvou měsíců proběhly ve vybraných městech kraje, doplnilo slavnostní předání ocenění nejlépe spolupracujícím firmám se školami v kraji.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů přivedla do sálů kulturních zařízení v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Hradci Králové dohromady bezmála 23 000 návštěvníků. Byli mezi nimi hlavně žáci devátých tříd a jejich rodiče, jimž si akce kladla za cíl představit možnosti studia na střední škole a hlavně obory, díky kterým najdou budoucí studenti snadno uplatnění na trhu práce. I proto nepatřily mezi vystavovatele jen střední školy, ale i zaměstnavatelé, kteří přímo informovali, o jaké absolventy mají největší zájem. Celkem se na akc prezentovalo více než 110 různých škol a přes 50 různých firem.

Z praxe rovnou na pracovní pohovor

„Kromě toho, že na jednotlivých výstavách představili své fungování a služby silní zaměstnavatelé v kraji, chtěli jsme ukázat i na to, jak zásadní význam má úzká dlouhodobá spolupráce středních škol s takovými firmami, ať už jde o umisťování žáků na praxi, sponzorské aktivity, stáže v zahraničí, poskytnutí odborného vybavení do škol nebo i samotná nabídka zaměstnání po ukončení studia,“ okomentoval akci ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.

Úzké sepětí středního školství a firemní sféry chatakterizuje duální systém vzdělávání známý především ze sousedního Německa nebo Rakouska. Tento myšlenkový koncept a jeho možná aplikace v českém prostředí, byl v průběhu akcí diskutován jak zástupci kraje, tak Krajské hodposdářské komory. Do diskuze se přidali i samotní zaměstnavatelé. „Naše spolupráce se školami je opravdu dlouhodobá. Je to vlastně jediný způsob, jak do firmy dostat kvalitně vybavené zaměstnance,“ poznamenal zástupce firmy Agrochov Stará Paka a.s. Adam Chrpa.

Řemeslo je kvalitní výbavou do budoucna

Soustava Prezentací středních škol a zaměstnavatelů včetně předání ocenění nejaktivněji spolupracujícím firmám se školami a nejlepším středním školám z pohledu zaměsntavatelů nesla jednotnou myšlenku, a sice podpořit obory, které studentům dokážou zajistit kvalitní budoucnoust, ale které často nepatří mezi ty nejvyhledávanější. „Musíme přesvědčit děti a rodiče, že učit se řemeslo nebo technický obor je základem pro úspěšnou kariéru,“ uvedl Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.

Zástupci oceněných škol a firem přijali plastiku sochaře Ladislava Jezbery, která sestává ze dvou rukou a symboolizuje tak předávání know how. „Věřím, že do budoucna bude mít tato cena velkou váhu a hlavně, že se její předávání stane tradicí a zároveň i určitou motivací pro místní školy a firmy, aby ve vzájemné spolupráci neustávaly,“ uzavírá Radek Zelenka z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
Uspořádání série Prezentací středních škol a zaměstavatelů je v plánu i pro příští rok, organizátoři očekávají na základě letošních výsledků navýšení počtu účastníků i návštěvníků akce.

Seznam oceněných:
Oceněné firmy:
Agrochov Stará Paka a.s.
IVECO Czech Republic a.s.
KASPER KOVO s.r.o.
Lesy České republiky s.p.
SECO GROUP a.s.

Oceněné školy:
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce
Střední průmyslová škola v Hronově
Střední průmyslová škola v Trutnově
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hradci Králové