Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji. Úřad též zveřejnil Tabulku přehledně shrnující nejvýraznější změny a nové povinnosti v režimu ochrany osobních údajů.

Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.

Aktualizovaná verze Základní příručky k GDPR obsahuje nově například informace k rozsahu obecného nařízení, automatizovanému zpracování, aktualizaci smluv o zpracování osobních údajů či možným střetům zájmu u pověřence.

Desatero zpracování pro správce i Základní příručku k GDPR naleznete v rubrice GDPR (obecné nařízení).

Z tabulky je například možné se dozvědět o zásadách ochrany osobních údajů, povinnostech správců, právech subjektů údajů, či sankcích. Zdůrazněno je vnímání ochrany osobních údajů jako jedné ze základních hodnot EU a s tím související priority, které s sebou přináší GDPR.

Zdroj citace: ÚOOÚ