14. 12. 2000  VH RHK KHKOd vzniku Hospodářské komory České republiky v roce 1993 působily i v našem kraji komory v jednotlivých okresech. Se zánikem okresních úřadů a vznikem úřadů krajských vznikla otázka další kooperace územní a podnikatelské samosprávy, které vždy přirozeně spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Představitelé okresních komor proto začali připravovat podmínky pro další součinnost. Uskutečnilo se několik setkání a byly projednávány různé návrhy a možnosti, jak fungovat do budoucna.

Podnikatelé dospěli k závěru, že okresní komory nejsou potřebné a v souladu se zákonem, podle kterého je Hospodářská komora ČR zřízena, byly svými členy zrušeny. Bylo rozhodnuto o ustanovení jedné komory s krajskou působností, s cílem poskytovat kvalitnější a standardizované služby podnikatelům na celém území Královéhradeckého kraje. Po téměř půlročních přípravách se zástupci jednotlivých okresů sešli v Hradci Králové a dne 14. 12. 2000 rozhodli o založení hospodářská komory s krajskou působností.  Činnost Krajské komory se zaměřila na aktuální potřeby podnikatelů celého regionu.

Uplynulá dvě desetiletí byla plná událostí, které se již staly historií. Změny zákonů, změny vlád, změny lokálních i celostátních politiků a v letošním roce pandemie coronaviru. Po celou dobu Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje stála a stojí na straně podnikatelů, podporuje jejich aktivity a chrání jejich zájmy. I po dvaceti letech od jejího vzniku je zřejmé, že její založení bylo dobrou a životaschopnou myšlenkou.

 

Tým Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

14.12.2020