Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (PSŠZ) se v loňském prosinci přesunuly na FACEBOOK Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK). Díky virtuálnímu studiu a speciálním VIDEOCHATŮM měly střední školy možnost se odprezentovat deváťákům a jejich rodičům a oslovit tak případné zájemce. Do speciální online akce KHK KHK se zapojily desítky škol a tisíce lidí.

„I díky aktivní spolupráci středních škol, které uvítaly, že jsme se rozhodli přenést naše pravidelné výstavy škol do online světa, byly tyto facebookové prezentace velice úspěšné. Podařilo se nám díky nim oslovit většinu deváťáků a jejich rodičů,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva KHK KHK Radek Jakubský.

Významnou součástí těchto online prezentací byly propagační videa škol a VIDEOCHATY. Těch komora uspořádala celkem 37, a to v 8 dnech. Zapojilo se do nich 30 škol, pět z nich navíc opakovaně. Živě KHK KHK vysílala ze svého studia v Hradci Králové více než 12 hodin.

„Akce měla původně na našem Facebooku běžet pouze v prosinci. Pro vysoký zájem ze strany škol i rodičů jsme v ní nakonec pokračovali i v lednu. Kromě škol se do programu a VIDEOCHATŮ zapojily i Královéhradecký kraj a Úřad práce ČR. V únoru navíc připravujeme, pokud to situace dovolí, zajímavé diskusní pořady, ve kterých počítáme i se zástupci krajských škol,“ sdělil ředitel KHK KHK Radek Zelenka.

ONLINE Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020(+1) částečně nahradily pravidelné výstavy www.vybiramstredni.cz, které každoročně na podzim Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje pořádá.