K optimálnímu rozvoji podnikatelského prostředí, ekonomiky, průmyslu i obchodu si klade za cíl přispět Podnikatelská rada, která se pravidelně schází na MPO. Na programu 22. jednání, které se konalo v pondělí, bylo mimo jiné snižování administrativní zátěže, digitalizace podnikání a nebo GDPR.

„Jsem přesvědčena, že administrativní zátěž je u nás zbytečně velká, a dokládá to i studie Doing Business 2019, která byla nedávno publikována Světovou bankou. Měli bychom systém našeho hodnocení přizpůsobit mezinárodní klasifikaci, tak abychom vycházeli ze stejných hodnotících parametrů, jak je aplikuje při zpracování svých hodnotitelských zpráv International Financial Corporation of the World Bank. Zásadní přitom je, abychom se na aplikaci stejných hodnotících principů dokázali domluvit napříč všemi odpovědnými a zainteresovanými institucemi v České republice. Mohli bychom se tak přesněji zaměřit na odstraňování nedostatků a následně i zlepšit postavení ČR mezi ostatními zeměmi,“ uvedla na jednání 22. Podnikatelské rady její předsedkyně ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Na programu jednání pléna Podnikatelské rady byla zařazena čtyři hlavní témata. Hovořilo se o digitalizaci v podnikání, snižování administrativní zátěže podnikatelů, významné tržní síle a byly představeny výsledky výzkumu – Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0.

Rada se dnes také zabývala analýzou náročnosti administrativního procesu a potřebných povolení pro zahájení podnikání v potravinářském oboru. Zmapována byla konkrétní situace podnikatele prostřednictvím fiktivního případu založení cukrárny. Na tomto základě MPO ČR vypracovalo přehlednou analýzu povinností v zadaném oboru podnikání včetně návrhů na snížení administrativní zátěže. V analýze bylo mimo jiné identifikováno 19 povinností spadajících do kompetencí 15 různých institucí.

Zdroj citace: Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha 12. listopadu