Probíhající covidová epidemie přináší do životů všech lidí spoustu problémů. Nejinak tomu je i na školách všech stupňů. Situace je náročná jak pro žáky a studenty, tak i pro pedagogy a vedení škol. Krajská hospodářská komora KHK uspořádala na podzim 2020 cyklus seminářů určený pro řídící pracovníky středních škol Královéhradeckého kraje, jehož cílem bylo podpořit vedení škol při řešení všech změn a omezení a poskytnout jim nové nebo rozšiřující informace k aktuálně řešeným problémům.

Cyklus seminářů jsme zahájili prezenčně tématem zaměřeným na distanční vzdělávání a online výuku v praxi. Další semináře už proběhly online formou a zabývaly se řízením školy v mimořádných podmínkách a právní odpovědností pedagogů v praxi. Na ně navázal seminář na téma šikana, kyberšikana, drogy a další sociálně-patologické jevy ve škole. Celý vzdělávací cyklus jsme uzavřeli ve čtvrtek 10. prosince seminářem BOZP při akcích školy, sportovních a lyžařských kurzech.

Každé vzdělávání přispívá k rozvoji člověka a k tomu, aby lépe zvládl nové, neočekávané nebo obtížné situace. Může se však stát, že se člověk dostane do situace, kdy si sám už neumí poradit. V takovém případě je vhodné vyhledat pomoc jinde. Mezi členy Krajské hospodářské komory je několik podnikatelů, kteří Vám mohou pomoci s řešením obtížných životních situací. Jedním z nich je i paní Iva Labaštová z jednatelství Jičín. Dlouhodobě a s úspěchem se věnuje pomoci lidem Metodou RUŠ rychlé, účinné a šetrné řešení psychických i fyzických problémů.

Metoda RUŠ.cz (metodarus.cz)