Ve čtvrtek 26. března navštívila delegace podnikatelů z Hradce Králové a okolí polskou Vroclav. Celý den měli zástupci výrobních podniků z Čech možnost poznávat, jak fungují podobné firmy nedaleko za hranicemi. Cílem setkání nebyly jen debaty nad porovnáním stavů společností či výrobních procesů, ale hlavně reálné dohody o spolupráci mezi firmami. Výjezd organizačně zaštiťovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, která dlouhodobě usiluje o podporu česko-polské spolupráce nejen na poli podnikání.

 

Setkání ve Vroclavi navázalo na setkání v České Skalici, které proběhlo v listopadu minulého roku. Strojírenské firmy z Polska při něm poznávaly chod podniků českých. Teď se role obrátily a čeští podnikatelé se vydali pro nové kontakty a nabídky spolupráce do Polska. V centru zájmu byla prohlídka firem klastru Cinnematech a Technologického centra DPIN S.A., které firmy sdružuje a zároveň funguje jako podnikatelský inkubátor.

 

Klastr pomůže nejen v době krize

 

První příležitost k získání nových kontaktů se naskytla při prohlídce obráběcí společnosti ZAMEH, Łagiewniki. Diskuze podnikatelů se živě rozbíhaly od samotného rána, v první z navštívených firem se týkaly zejména srovnání struktury klastrů v Polsku a v Čechách. Podnikatelé z obou stran hranic došli v rozhovoru ke shodě, funkci a záměr klastrů hodnotí stejně pozitivně.

„Opravdu oceňuji takovou formu setkání, individuálně bychom takové návštěvy určitě nezorganizovali,“ uvítal delegaci ředitel a zakladatel společnosti ZAMEH Franciszek Janusziewicz a hovořil o tom, jaké výhody klastry nejen v Polsku mají. „Nejde jen o vzájemnou podporu v těžších časech, ale i o poskytování vzájemných výhod nebo čerpání benefitů plynoucích z členství – snížení nákladů na vybavení, které může být sdílené, nebo další podpora nejen v technické rovině,“ uvedl Janusziewicz

 

Technologické centrum podporuje inovace

 

Setkání v technologické centru nebylo pouze informační, přítomní podnikatelé si mohli prohlédnout kompletní prostory centra včetně části inkubátoru pro začínající podnikatele. V úvodní části měli přítomní díky rozsáhlé prezentaci centra porovnat velkou spoustu aspektů definujících chod zařízení takového typu.

Technologické centrum DPIN se věnuje projektům v oblasti infrastruktury, školení, výzkumu, vývoje, podporuje podnikatele, či se snaží získat další prostředky pro rozvoj klastrů v Polsku. Obecně je základem činnosti centra podpora inovací v regionu Dolního Slezska. V rámci prezentace byly představeny i plány na výstavbu nové administrativní budovy, která bude nedaleko samotného Dolnoslezského inovačního a vědeckého parku stát.

„Centrum DPIN nám může být svou činností jednoznačně inspirací. Propojuje místní samosprávu, vysoké školy a organizace a obecně hlavně podporuje podnikání. Během prezentace jsme slyšeli, že právě obchodní komory jsou vítaným partnerem centra a klastru jako takového, proto budeme vzájemnou spolupráci maximálně podporovat,“ komentuje prohlídku technologického centra František Molík, ředitel jednatelství Náchod z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

 

Dodavatele nevybíráme podle ceny, jak je to v Česku, nevíme

 

Netradiční úvod přichystali pro delegaci zástupci strojírenské firmy WROPOL, kteří oblast Lutynia, kde firma sídlí, přiblížili jako místo dávného bojiště o Slezsko. Exkurzi do dějin vystřídala živá debata podnikatelů s vedením společnosti, která v Polsku vyrábí rozvody pro hydrauliku a během ekonomické krize se začala orientovat i na další obory. Ve výrobě firmy se podle vedení nachází i několik strojů české výroby.

Po více jak hodinovém průjezdu centrem Vroclavi se účastníci poznávacího výjezdu seznámili s fungováním společnosti Tools, Siechnice, která je pobočkou italské firmy vyrábějící obráběcí nástroje, jejíž vedení přítomné ubezpečilo, že základním kritériem pro výběr dodavatele není cena, ale kvalita. Tvrzení provázela i otázka, jak je tomu v Česku. Většina podnikatelů potvrdila stejnou strategii a dodala další informace o své firmě, protože právě to bylo hlavní součástí všech jednání. Cílem bylo, aby se přítomní poznali a mohli konkrétněji hovořit o možnostech vzájemné spolupráce.

 

„Ne rozmluva, ale dělání“, apelovali polští podnikatelé

 

Setkání ve firmě Tools bylo posledním ze série poznávacích návštěv, nicméně v jeho závěru byly nastíněny velmi konkrétní kroky dalšího jednání. Polská strana nabídla českým podnikatelům možnost navazujícího setkání během června tohoto roku, na kterém by se podnikatelé jak z Česka tak Polska připravili na každoroční setkání firem, které se koná v Jelení Goře, a tam by mohly obě strany jet už vybaveny předchozími dohodami a přesně definovanou specifikací partnerů, kteří by spolupráci mohli ještě posílit.