Denně zaměstnanci  komory pomáhají v regionech svým členům. Ne jinak tomu není ani v těchto obtížných dobách, kdy většina podnikatelů řeší velké problémy spojené s pandemií, největší snad potom ti působící v gastronomii a ubytovacích službách. Každodenní individuální dotazy na téma čerpání kompenzací státu, možnosti dotací a pomoci vyřizujeme jak telefonicky, e-mailem či osobní návštěvou. Našich služeb využil i Penzion Rampušák z Rokytnice v OH a na základě dobrých zkušeností s našimi službami se stal v lednu členem KHK KHK. Přejeme Penzionu Rampušák, aby zvládl tuto nelehkou dobu a my jsme brzy mohli tento oblíbený penzion Orlických zase hor navštívit.