Vláda na konci dubna upravila podmínky pro vstup osob na území ČR. Došlo k dílčím úpravám předchozího znění. Osoby vstupující na území ČR mají nadále mimo vymezené výjimky povinnost buď předložit potvrzení o absolvování RT-PCR testu nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních. Karanténa však nebude nařízena, pokud daná osoba potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předloží do 72 hodin od vstupu do ČR. Změna se dotkla i přeshraničních pracovníků, žáků a studentů, nově je nutné předložit potvrzení o testu každých 30 dnů.

 

TABULKA: Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 1. 5. 2020 po dobu trvání nouzového stavu):