Vážené dámy, vážení pánové,

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje realizovala v letošním roce již druhý ročník projektu PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ.

Akce je zaměřená na přípravu dětí na budoucí povolání, výchovu k finanční gramotnosti a aktivnímu občanskému životu.

V těchto prázdninových dnech bychom Vám rádi tento úspěšný a dětmi i rodiči oblíbený projekt přiblížili.

Dnes Vám přinášíme první část našeho letního zpravodaje.

Projekt Přeshraniční město dětí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.