Vážené dámy, vážení pánové,

přinášíme Vám třetí část našeho letního zpravodaje projektu PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ, který Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje realizuje.

Akce je zaměřená na přípravu dětí na budoucí povolání, výchovu k finanční gramotnosti a aktivnímu občanskému životu.

Projekt Přeshraniční město dětí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.