Vážené dámy, vážení pánové,

na závěr týdne Vám přinášíme již čtvrtou část zpravodaje k projektu PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ.

Projekt Přeshraniční město dětí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Více fotografií naleznete na www.ceskemestodeti.cz/fotogalerie-nova-paka-2019/