Vážené dámy, vážení pánové,

s končícími volnými prázdninovými dny končí i náš zpravodaj k projektu PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ.

Děkujeme všem partnerům, firmám, organizacím za spolupráci a podporu.

Těšíme se na společné setkání se všemi účastníky v Přeshraničním městě dětí 2020.

Projekt Přeshraniční město dětí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.