Hořice 24. 7. 2018 – Dnešním dnem byl zahájen projekt Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje s názvem „Přeshraniční město dětí“, probíhající ve dnech 24. 7. až 27. 7. 2018 v areálu sportovního zařízení města Hořice. Projekt má za úkol seznámit české a polské děti s prací dospělých, naučit je hospodaření s penězi, či dobrým investováním.

První den byli v areálu sokolovny přivítáni všichni účastníci projektu, kterými jsou organizátoři, vedoucí jednotlivých pracovišť, děti od 6 do 15 let a jejich vedoucí. Hned po zahájení byly děti rozděleny do skupin k jednotlivým stanovištím, na kterých měly možnost vyzkoušet si sochání, práci s pájkou, šití doplňků, práci s keramikou a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Každá skupina má přes dopoledne naplánovaná celkem tři stanoviště, na kterých děti získávají výplatu v podobě tzv. tauronů (táborová fiktivní měna). Před odpoledním programem mohou vydělané taurony vložit do banky nebo investovat v obchodě s pochutinami či hračkami. Děti se tak učí, jak hospodařit s nastřádanými penězi.

Na začátku odpoledního programu se konala volba starosty „Města dětí Hořice“, dvou jeho místostarostů, tajemníka a sekretáře. Děti si sami vybraly ze zvolených kandidátů. Náročnou volbu zástupců na městskou radnici ukončil kulturní program v podobě vystoupení místní skupiny mažoretek DDM Hořice a zakončen byl představením dogdancingu Zuzany Kvasničkové a jejího psího tanečníka. S vystoupením byla spojena charitativní sbírka pro Psí útulek Chlum u Hořic, na který již první den pořadatelé vybrali 102 tauronů.

Den zakončil program pro polské děti a jejich vedoucí, kteří se vydali do nedalekého Muzea motorek. Bonusem bylo setkání s motorkáři a možnost se s motorkami vyfotit.
Tým KHK KHK