Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje pořádá v rámci svých projektů pravidelné výjezdy do zahraničí, převážně do Polska, kde se podnikatelé z obou stran hranic mají možnost potkat se svými protějšky a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce. Výjezd do Švidnice, partnerského města Trutnova, konaný 24. března, byl orientovaný na inovativní firmy, ale ukázalo se, že spektrum účastníků akce bylo velmi široké a nabídky se předávaly i na poli umění nebo marketingu.

Krátce po sedmé hodině ranní byl pracovní výjezd podnikatelů do polské Švidnice zahájen úvodním slovem ředitele jednatelství Náchod Františka Molíka, který všechny cestující přivítal na palubě autobusu a přidal vyprávění o městě Švidnice jako takovém a jeho historii. Při navazování obchodních kontaktů je třeba využít i znalosti kultury a prostředí potenciálních partnerů, proto úvodní přednášková slova definovala atmosféru celého poznávacího dne – cílem nebylo vidět jen procesy a fungování polských podniků, ale v neformální atmosféře poznávat místní podnikatele, kulturu polských firem a hledat místa, kde se aktivity polské strany protínají s podnikáním firem Královéhradeckého regionu.

V Polsku jsou otevřeni novým nápadům z Čech

První zastávkou v šedesátitisícové Švidnici se stal městský úřad, kde byla delegace českých podnikatelů přijata představiteli města. Švidnici, které se často přezdívá Malý Krakow, vede prezident, který je obdobou českého primátora a který s sebou po každých volbách přivádí svůj tým. V současnosti město vede žena, prezidentka Beata Moskal-Słaniewska, která kvůli neodkladným pracovním povinnostem nemohla návštěvu z Čech přivítat. Plně ji zastoupil náměstek Szymon Chojnowski, který po desáté hodině dopolední všechny přítomné přivítal úvodním slovem.

„I po změnách, ke kterým na radnici došlo, budeme v nastartované spolupráci rádi pokračovat, nemusíte se ničeho bát. Vzájemné aktivity se mohou týkat opravdu velké škály oblastí, naší prioritou jsou ale témata vzdělávání, školství a turistiky. Budeme rádi, když nás jakkoliv oslovíte s vašimi nápady a žádostmi, klidně neoficiální cestou, nechceme, aby naše spolupráce fungovala jen na papíře,“ uvedl setkání českých a polských podnikatelů Szymon Chojnowski.

Slovo po zástupci prezidentky města se ujal slova předseda komise kultury, sportu a mezinárodní spolupráce Andrzej Protasiuk, který hovořil o konkrétně o případu švidnické školy, která má zájem o spolupráci s českou stranou. Zmínil, že jsou stále patrnější snahy Poláků učit se česky, na což obratem reagovala přítomná starostka Police nad Metují Ida Jenková, která zmínila, že se v Polici už děti ve škole polsky učí.

Za Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje přítomné přivítala ředitelka jednatelství Trutnov Jolana Vašáková, která se tématu spolupráce na poli vzdělávání držela: „Mám informaci, že Základní škola Komenského v Trutnově konkrétně poptává polského partnera,“ komentovala stávající příležitosti Vašáková.

Představitelé města na závěr pozvali všechny přítomné na turistický kongres, který se ve Švidnici bude pořádat letos v říjnu.

Centrum, kde se neotevírají okna, šetří energii

Klíčovou částí setkání podnikatelů ve Švidnici byla prohlídka polských firem. První z nich bylo Centrum energetických technologií, kde expert na obnovitelné zdroje Slavomír Rataj s přítomnými diskutoval nad trendem nízkoenergetických staveb.

Budova centra vznikla před třemi lety z prostředků Evropské unie a v současnosti slouží jako testovací centrum, například pro solární panely. Centrum, které je třetím největším svého druhu ve střední Evropě, budilo mnoho otázek. Čeští podnikatelé se velmi konkrétně zajímali o možnost využití výsledků testování polské strany či o to, jaký je průměrný nárůst nákladů na nízkoenergetickou stavbu oproti klasickému domu. Odpovědi se dostalo na obě otázky.

„Polští podnikatelé data z testů mohou bezplatně využívat v případě, že jsou členy klastru. Pro české podnikatele je možnost data zakoupit, nebo začít v Polsku podnikat. Co se týče nákladů na nízkoenergetické stavby, v průměru rostou o 10 – 12% ve srovnání se stavbami klasickými,“ uvedli pracovníci centra.

Čeští podnikatelé si z centra odvezli konkrétní nabídku marketingové propagace jejich nápadů a technologií na polském trhu.

Chceme vám ukázat ryze polské podniky, ne obrovské korporace

Kroky česko-polské skupiny odborníků a podnikatelů pokračovaly dále za brány dvou firem – Sonel a Cloos Polska. Zastávka v první z nich, jež se zabývá výrobou elektrických měřících přístrojů, sestávala z teoretické přednášky o fungování firmy a poutavé prohlídky samotné výroby v antistatických pláštích za přísných bezpečnostních opatření.

Představitel firmy Cloos Polska, který skupinu přivítal vzápětí, pojal prezentaci firmy čistě prakticky. Čeští podnikatelé měli možnost vidět konkrétní plány svářečských linek, které Cloos vyrábí na míru v týmu patnácti lidí.

Během obou setkání měli podnikatelé možnost diskutovat nad nejrůznějšími otázkami buď se zástupci firem, nebo mezi sebou. Kromě porovnání podniků s podobnými v Čechách si odnesli inspiraci a četné kontakty. Přesně to bylo dle slov polských hostitelů cílem setkání, ne prezentovat obrovské firmy a jejich procesy. V centru pozornosti byly stoprocentně polské firmy, které Švidnici plně reprezentují.

Kontakty hledali podnikatelé, umělci i marketingoví manažeři

Závěrečnou část setkání naplnil společný oběd české a polské strany a moderovaná diskuze nad potenciální spoluprací konkrétních firem. Všichni z přítomných dostali možnost se krátce představit a přesně vystihnout, jakého partnera hledají. Poté byl prostor na individuální rozhovory, kde už mohl jít každý rovnou k věci.

Spektrum podnikatelských aktivit přítomných bylo velmi široké. Partnery hledali specialisté na mezinárodní obchod a transfer technologií, obchodně marketingové firmy, konzultanti pro podporu podnikání Čechů v Polsku, nebo třeba umělci. Poznávací výjezd měl kromě desítek předaných vizitek i konkrétní výsledky:

„Už více jak 10 let spolupracujeme s polskou stranou. V pozvánce do Švidnice mě zaujala návštěva Technologického centra a opravdu nezklamala. Poznatky, které jsme dnes nabrali, využijeme k precizaci energetické části našeho projektu v hodnotě přes 10 mil. Eur,“ uvedl ve svém představení starosta obce Lánov Jiří Vancl a dodal: „Naším snem je využít potenciál obnovitelných zdrojů, které v obci jsou. Chceme se pokusit o částečnou soběstačnost obce v této oblasti,“ uzavřel starosta Vancl.

Loket se nerovná jinému loktu

Náročné pracovní setkání bylo ukončeno prohlídkou Muzea dávného kupectví v centru Švidnice v historické budově ze 13. století, kde se přítomní podnikatelé mohli seznámit i s historií města. Prohlídka probíhala za profesionálního překladu Izabely Pacanové, která mimo jiné zase o kousek přiblížila polskou kulturu citací polského přísloví, že se žádný loket nerovná loktu jinému. Neformální atmosféra prohlídky centra města a muzea povzbudila přítomné k dalším diskuzím a z rozhovorů se ozývaly konkrétní plány a nápady.

„Výměna zkušeností a přeshraniční spolupráce mezi podnikateli je téma, na kterém na komoře soustavně pracujeme a které podle dosavadních zkušeností přináší kvalitní a hmatatelné výsledky. Naše členy budeme takto podporovat i nadále, další nejbližší výjezd je naplánován do polské Vratislavy a na podzim by to mohlo být Tunisko,“ komentoval trend poznávacích setkání ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Radek Zelenka.

Stejně jako lokty v polském přísloví se nerovnala očekávání, se kterými se čeští podnikatelé za podpory Města Trutnov a Krajské hospodářské komory do Švidnice vydali. Z bezprostřední zpětné vazby bylo ale patrné, že alespoň část z nich byla naplněna.