Hospodářská komora ČR připravila pro podnikatele příručku k Elektronické evidenci tržeb.

Aktuálně (od  1.  5.  2020) se  povinnost  evidovat  tržby  bude  vztahovat  i  na  tzv.  3. a  4. vlnu,  tj.  na  ty  podnikatele,  kteří  dosud  tuto  povinnost  neměli  (vybraná  řemesla, služby  a  výroba  –  zejm.  například  řemeslníci,  kadeřníci,  kosmetičky,  výrobci, zemědělci,  stánkoví  prodejci  občerstvení,  dopravci,  lektoři,  právníci,  účetní, konzultanti atd.).