Radek JakubskýHradec Králové, 27. července 2020 –
Krajské hospodářské komory (KHK) Královéhradeckého a Pardubického kraje nominovaly na viceprezidenta Hospodářské komory ČR Radka Jakubského. Dosavadního člena představenstva Komory a předsedu představenstva KHK Královéhradeckého kraje.

Radek Jakubský má bohaté zkušenosti jak z vlastního podnikání ve firmě PROMA REHA, která v České Skalici už 30 let vyrábí zdravotnický nábytek a vybavení a vyváží je do více než 60 zemí světa, tak z dlouholetého působení v Hospodářské komoře na celostátní i regionální úrovni.

V případě zvolení do prezidia Komory se chce Radek Jakubský primárně věnovat zahraničním trhům a pomáhat tuzemským firmám proniknout se svým zbožím do ciziny. „Rád bych se podílel svými schopnostmi na širší podpoře exportu ve všech oborech podnikání. S ohledem na vlastní pracovní zkušenosti považuji za velmi důležité, abychom podporovali český průmysl a hledali způsoby, jak jej propagovat, rozvíjet a pomáhat mu i v zemích, kde se zatím naše podniky tolik neprosazují,“ shrnuje Radek Jakubský.

Radek Jakubský se chce jako dosavadní předseda Vnitřní sekce Hospodářské komory zaměřit také na zlepšování fungování Komory a jejích složek, mj. na sdílení zkušeností z regionů, ale i lepší propagaci do Komory začleněných společenstev. „Jsem přesvědčen, že lepší vzájemné informování o členech, jejich výrobcích a službách i nabídkách může všem členům Komory přinést řadu benefitů,“ dodává Jakubský.

Volba nového prezidia a dalších vrcholných orgánů Hospodářské komory proběhne 30. července v pražském kongresovém centru O2 universum. Hospodářská komora zde bude kromě prezidia volit na další tříleté období také představenstvo, dozorčí radu nebo smírčí komisi.