V sídle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje se dne 22. května uskutečnilo setkání, jehož hlavní náplní bylo předat informace o aktuálních návrzích změn postihujících v regionu oblast celní a daňovou. Ve snaze o zachování proklientského přístupu jednali ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Leoš Bouda a jeho 1. zástupce plk. Tomáš Junek s řediteli jednatelství Hradce Králové, Trutnova, Jičína, Rychnova nad Kněžnou a Náchoda. V úzké spolupráci diskutovali problematiku obslužnosti podnikatelských subjektů v dotčených oblastech a hovořili o nejzatíženějších z nich, z hlediska statistiky dovozu, vývozu nebo podaných daňových přiznání. Navázali osvětou kompetencí vykonávaných Celní správou České republiky v kontinuitě s případy, jež byly celníky úspěšně realizovány na území Královéhradeckého kraje. Ze strany představitelů hospodářské komory obdrželi nabídku možnosti distribuce odborných informací či upozornění na záležitosti vztahující se k výkonu celní služby směrem k obchodní veřejnosti prostřednictvím jimi poskytované specifické služby, Informačního servisu pro podnikatele.

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


 
Zdroj citace: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/aktuality/Stranky/setkani-na-krajske-hospodarske-komore-kralovehradeckeho-kraje.aspx