DomůProgramCeníkPřihláškaKatalog vystavovatelůKam na střední školu v KHK
Oceněné školy roku 2015:

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
Střední průmyslová škola, Hronov
Střední průmyslová škola, Trutnov
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Ocenění Škola firmám vzniklo v návaznosti na vyhodnocování nejlépe spolupracujících firem v Královéhradeckém kraji Firma škole.

V roce 2015 se uskuteční první ročník vyhodnocení nejlépe spolupracujících škol s ohledem na uplatnitelnost absolventů.

Královéhradecký kraj ocení střední školy za jejich aktivní spolupráci se zaměstnavateli a kvalitní přípravu absolventů ke vstupu do zaměstnání.

Jako poděkování obdrží vybrané školy plastiku rukou symbolizující gesto spolupráce mezi firmami a školami a grafický list.  Plastiku vyrobila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích.

Škola firmám 2015

 1. Nominace – od 24.8. 2015 do 1.10.2015
 • Počátek zasílání nominací je pro letošní ročník stanoven na 24.8.2015. Počínaje tímto dnem mohou zaměstnavatelé vyplňovat nominační listy. Uzávěrka nominací je 1.10.2015. Nominační list naleznete v dolní části této stránky. Vyplněný formulář zasílejte prosím v listinné podobě na adresu Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové (rozhodující je datum doručení, nejpozději 1.10.2015).
 • Návrh na nominaci může podat každý zaměstnavatel v Královéhradeckém kraji, který do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační list a případné přílohy (fotografie z akcí, zprávy z tisku apod.)
 • Návrh na nominaci školy podává zaměstnavatel na základě výzvy (forma e-mailové zprávy). Výzva obsahuje termín pro zaslání nominačního listu a způsob zaslání.
 • Každý zaměstnavatel může nominovat pouze jednu školu za kalendářní rok
 • Návrhy se podávají na předem připraveném formuláři nominačního listu. Nominační list obsahuje údaje o nominující firmě, údaje o nominované škole a popis oblasti a formy spolupráce, přínos pro zaměstnavatele a možnosti uplatnění absolventů v této firmě
 • V rámci jedné výzvy může být oceněno maximálně 10 škol
 • Ocenění může být uděleno i opakovaně, nejdříve však po uplynutí 2 let.
 • Školy navržené komisí k ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje
 • Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech nominovaných škol, zástupci zaměstnavatelů, kteří podávali návrh na ocenění, představitelé Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK a další pozvaní hosté
 • Ocenění má podobu plastiky a grafického listu

2.  Vyhodnocení návrhů komisí – do 15.10.2015

Podané návrhy vyhodnotí a výběr oceněných škol provede 5ti členná komise složená z těchto členů: člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva KHK, zástupce Krajského úřadu KHK – odbor školství, zástupce školské sekce Krajské hospodářské komory KHK a zástupce Tripartity – Úřadu práce

     3.  Slavnostní vyhlášení a předání ocenění – 13.11.2015

Firma školeŠkola firměTýden vzdělávání dospělýchPropagace