Na podzim 2020, kdy ještě žáci a studenti mohli za vzděláním docházet do škol a neučili se distančně, se v okrese Jičín podařilo uspořádat okresní kolo soutěže Talenty pro firmy (T-profi), jejímž cílem je mimo jiné podpora polytechnické výuky ve škole a posilování   prestiže technických profesí. Za normálních okolností bychom vytvořili týmy složené ze středoškoláků a žáků 5. tříd ZŠ, kteří pod dohledem odborníka z firmy sestavují z polytechnické stavebnice model vybraného zařízení. Kvůli dodržení proti pandemických opatření proběhlo okresní kolo soutěže odděleně na jednotlivých zapojených školách. Na konci září mezi sebou soutěžily 4 týmy studentů Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Nové Pace. Na začátku října si montáž soustruhu vyzkoušely 2 týmy ze ZŠ Husitská v Nové Pace a o týden později 2 týmy ze ZŠ Komenského v Nové Pace. Pokud to situace dovolí, tak se vítězný tým středoškoláků spojí s vítězi ze ZŠ Komenského a v průběhu roku 2021 budou na krajské úrovni soutěžit o postup do celostátního kola.

V okrese Jičín tuto soutěž podporuje a zaštiťuje firma SQS Vláknová optika a. s. z Nové Paky – dlouholetý člen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. „Velmi se ztotožňujeme s principy a myšlenkami, které stojí za celou akcí Talenty pro firmy. Zaměření na rozvoj jemné motoriky a kreativity účastníků, animace pracovního prostředí v technické oblasti pro nejmenší účastníky, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, propagace a upevňování prestiže technických profesí a posilování polytechnické výuky na školách – to jsou určitě záležitosti, které si naši podporu zaslouží“, říká Markéta Petrová, personální ředitelka firmy.

SQS Vláknová optika je výrobcem komponentů vláknové optiky a optoelektroniky. Výroba je postavena na vlastním vývoji, který se zaměřuje na inovace a vývoj zcela nových produktů. SQS patří k předním evropským i světovým firmám v oblasti výroby specifických komponentů často kombinujících řešení vláknové optiky a optoelektroniky s přesnou mechanikou.

www.sqs-fiberoptics.com/cs/