Všechny OSVČ mohou pro své povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení využít služby ePortálu, který spravuje ČSSZ.

ČSSZ nabízí klientům možnost pro vyplnění a následné odeslání tiskopisů využití ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisů není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient rozhodne k vyplnění tiskopisu na PC za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky, budou mu při práci s daným tiskopisem automaticky předvyplněny jeho identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či pouhého vytištění.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok… podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty.

Vytištěné tiskopisy přijímáme i nadále prostřednictvím poštovní přepravy či osobního podání.

Přístup k tiskopisům ČSSZ

Zdroj citace: ČSSZ