Podporujeme Stanovisko ředitelů středních odborných škol k návrhu novely Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

HRADEC KRÁLOVÉ (30. 4. 2019) – Představenstvo Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK) se v uplynulém týdnu zabývalo velmi ožehavým tématem, kterým je novela Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Tato novela bude mít zásadní dopad především na střední školy, které mají kromě teoretické výuky také část praktickou. Novela totiž ruší pozici zástupce ředitele pro praktické vyučování, která je pro odbornou školu nezbytná.

„Jako subjekt zastupující podnikatelskou veřejnost s touto novelou nesouhlasíme, a proto jsme vyjádřili oficiální podporu ke Stanovisku ředitelů středních odborných škol k návrhu novely výše uvedeného nařízení,“ uvedl předseda představenstva KHK KHK Radek Jakubský.

„Schválení novely povede k paralyzování zejména praktické výuky, odchodu schopných zástupců z funkcí a v neposlední řadě i k rezignaci ředitelů škol. To vše v době, kdy je naopak potřeba podporovat odborné školství a spolupráci škol a firem,“ informoval představenstvo krajské komory Josef Matyáš, jeden z ředitelů škol, kteří připojili svůj podpis k danému stanovisku.

Představenstvo KHK KHK sice chápe nutnost novelizace daného nařízení vlády ve smyslu změn financování regionálního školství a také tento krok respektuje. „Navrhovaná opatření však v žádném případě nesmí ohrozit chod odborných škol a zajištění požadované kvality výchovně vzdělávacího procesu,“ dodal za představenstvo Radek Jakubský s tím, že se představenstvo obává dopadu této novely na zaměstnanost.

PŘÍLOHA: