Tiskové zprávy

Dluhy a ztráta pracovní motivace

Největší překážkou zaměstnávání je podle odborníků na sociální problematiku předlužení a exekuce. Největší překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých lidí v Česku představuje předlužení. Jsou o tom přesvědčeni odborníci na sociální problematiku. O rostoucím množství exekucí mluví jako o pandemii a považují je za jeden z nevážnějších společenských a ekonomických problémů současného Česka, který v některých územích brzdí... více →

Vážené kolegyně, vážení kolegové, před námi je nový rok a s ním také nové výzvy. Jako předseda Krajské hospodářské komory KHK i jako člen Představenstva Hospodářské komory ČR bych se v novém roce rád zaměřil na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků. Rozhodně bychom je neměli nechat pohltit nadnárodními giganty. Zároveň bychom se měli zaměřit na individuální a specifické... více →

Šmejdi v účetnictví. Chyby i záměrné podvody ohrožují živnostníky a malé firmy

Na malé firmy a živnostníky se začaly zaměřovat podvodné firmy. Používají několik triků, kterými se snaží z podnikatelů vylákat peníze. Kvůli elektronizaci jim stačí předstírat, že doklady účtují, dokud nepřijde kontrola, podnikatel nic nepozná. Vedení účetnictví je pro velkou část živnostníků a malých firem natolik komplikované, že jeho zpracování zadávají externím účetním nebo specializovaným firmám. Mnozí z nich žijí v... více →

Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit platební příkazy?

Pro rok 2019 se osobám samostatně výdělečně činným opět zvyšují povinné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Kolik si připlatí a kdy je nutno nové zvýšené zálohy začít platit? OSVČ na hlavní pracovní činnost jsou povinné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Během prvního roku podnikání se platí pouze minimální výše záloh. V dalších letech podnikání se dále... více →

Ekonomice se daří, přesto v Česku letos zřejmě zanikne rekordní počet firem

Přestože české hospodářství roste a spotřebitelé jsou optimističtí, napíše pravděpodobně tuzemská ekonomika letos zápis, který by se více hodil do krizových let po roce 2008. Podle odborníků může ale docházet k pozitivnímu pročišťování trhu. Podnikání v České republice v prvním půlroce ukončilo 5987 kapitálových firem. Jedná se o 5655 společností s ručením omezeným a 332 akciových společností. Vyplývá to z... více →

Firma roku Královéhradeckého kraje 2018 – NOMINACE

Vážené podnikatelky, vážení podnikatelé, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, v předchozích letech ve spolupráci s bankou MONETA Money Bank, již několikrát ocenila podnikatele a firmy z Královéhradeckého kraje. Předchozí ročníky byly velmi úspěšné a pro oceněné firmy přínosné, ať už z hlediska prestiže, lepší pozice na trhu práce ale i jako odměna za dlouhodobou poctivou práci. Proto jsme rádi, že... více →

Setkání členů Krajské hospodářské komory v adventním čase s dobročinnou tečkou

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v sídle Krajské hospodářské komory KHK v Hradci Králové uskutečnilo předvánoční zážitkové setkání členů, zaměstnanců a partnerů komory. Připravený program byl opravdu velmi pestrý, chuťovým buňkám účastníků nabídl mnoho rozmanitých chutí, jejich bránice rozvibroval upřímným smíchem, napětím se jim tajil dech a v neposlední řadě potěšil i jejich srdce, protože jim umožnil bavit se... více →

Firmy ohrožují nebezpečné SPAMy. Obraťte se na policii, radí experti

Do e-mailových schránek podnikatelů začaly chodit desítky podezřelých nabídek. Podle expertů je cílem podvodných mailů přimět adresáty, aby se odhlásili ze zasílání dalších obtěžujících nabídek a dostali se tak na podvodnou stránku. Léky na chrápání, hadice na zalévání v letních vedrech, zařízení na sledování kanceláře v době nepřítomnosti nebo zázračný přípravek na potenci. Desítky nabídek tohoto charakteru začaly v posledních... více →

Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti zbylá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy... více →

Podnikatelská rada jednala o snižování administrativní zátěže a o digitalizaci

K optimálnímu rozvoji podnikatelského prostředí, ekonomiky, průmyslu i obchodu si klade za cíl přispět Podnikatelská rada, která se pravidelně schází na MPO. Na programu 22. jednání, které se konalo v pondělí, bylo mimo jiné snižování administrativní zátěže, digitalizace podnikání a nebo GDPR. „Jsem přesvědčena, že administrativní zátěž je u nás zbytečně velká, a dokládá to i studie Doing Business 2019,... více →

Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji i letos provázel ohromný zájem návštěvníků

Pomoci žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům vybrat vhodnou střední školu a s ní i budoucí povolání je hlavním smyslem akce, která se letos na podzim už počtvrté uskutečnila ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje. Inspirativní přehlídku organizuje naše Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, partnerem akce je krajské pracoviště Úřadu práce České republiky. Prezentace otevřela své... více →

Výplata odstupného bez chyb

V následujícím příspěvku zmapujeme nejčastější omyly, ke kterým dochází v praxi při poskytování odstupného vyplaceného zaměstnanci při ukončení pracovního poměru. Ve smlouvě (individuální i kolektivní) může být dohodnuto, popř. vnitřním předpisem určeno, že zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnancům vyšší odstupné, než jaké stanoví ZP coby zákonné minimum. Také ze smlouvou nebo vnitřním předpisem navýšeného odstupného se odvádí pouze daň z příjmů.... více →

Informace o změnách od 1. 1. 2019 v placení pojistného na sociální pojištění u OSVČ

Dnem 1. 1. 2019 nabývají účinnosti změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které upravuje u OSVČ placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Změny se týkají především splatnosti záloh na pojistné na důchodové pojištění a splatnosti pojistného na nemocenské pojištění. Změny jsou upraveny zákonem... více →

Řádné užívání ochranné známky EU

Ochranná známka EU má na území Evropské unie zajistit jejímu vlastníkovi ochranu obchodního názvu nebo názvu jeho výrobků a služeb před zneužíváním jinými osobami. Vlastník ochranné známky je jediný, kdo je oprávněn nakládat s označením v souvislosti s konkrétními výrobky a službami, pro které je ochranná známka zapsaná. Nikdo jiný není oprávněn do tohoto práva vlastníkovi bez jeho souhlasu zasahovat.... více →

Doprava na pracoviště a zpět

Zákoník práce ani jiný právní předpis zaměstnavateli nestanoví povinnost zajistit a uhradit svým zaměstnancům dopravu do zaměstnání. Zaměstnanec si tedy cestu do práce musí sám zorganizovat a související výdaje uhradit ze svých prostředků. Zaměstnavatel se však může rozhodnout vyjít zaměstnancům v této oblasti vstříc. Mnozí zaměstnanci při volbě budoucího zaměstnání mimo jiné zohledňují vzdálenost pracoviště od místa bydliště a také... více →

Nestěhuji se!

S rostoucím počtem pracovních nabídek klesá ochota Čechů stěhovat se za prací. Dvě třetiny lidí by ke stěhování nepřiměla ani zajímavější práce, ani vyšší mzda. Klesá také tolerance k dojíždění za prací. S délkou dojíždění do práce není spokojeno 30 procent Čechů, což je o sedm procentních bodů více než před rokem. Vyplynulo to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.... více →

Co říkají mladí na nabídky práce?

Co vadí mladým lidem na inzerovaných pozicích? Především zdůraznění požadavků na praxi a pracovní zkušenost. Co požadují? Flexibilní pracovní dobu, práci z domova a podporu dobrovolnických aktivit. Polovinu (53 procent) mladých lidí odrazuje při hledání práce požadavek praxe a zkušeností. Informace v pracovních nabídkách a inzerátech jsou podle většiny mladých nedostatečné, pouze pro osm procent studentů byly postačující. Nejvíce jim... více →

Studenti, kteří nastupují na SŠ či VŠ, se mohou snadno stát neplatiči

Studenti, kteří od nového školního roku nastupují na střední nebo na vysokou školu, mnohdy mylně předpokládají, že za ně automaticky stále platí pojistné stát. Z tohoto nedorozumění mohou pramenit zbytečné nepříjemnosti. Školy sice většinou oznamují zdravotní pojišťovně jak ukončení, tak i zahájení studia, ale ne všechny to dělají a není to ani jejich povinnost. Oznamovací povinnost, týkající se vzniku a... více →

Náležitosti zpracovatelské smlouvy

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“ ) došlo masovému uzavírání zpracovatelských smluv. Správci osobních údajů tak překotně reagovali na účinnost GDPR a tento „nový“ institut. Uvozovky používám záměrně, protože povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu vychází již z § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu dále... více →

S výběrem střední školy a budoucího povolání pomohou opět Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

HRADEC KRÁLOVÉ | Během října a listopadu 2018 se postupně ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční akce, která je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodičům. Inspirativní Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů organizuje už čtvrtým rokem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Královéhradeckým krajem. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje... více →

Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci

Bezplatná právní pomoc by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Bezplatná právní pomoc je určena těm, kdo si služby advokáta nemohou z finančních důvodů dovolit. Tuto skutečnost však musí prokázat. Bezplatné právní služby poskytují advokáti sdružení v České... více →

Kdo dodržuje zákony, je v Česku za hlupáka, zlobí se podnikatelé

Dopad zákonů, které měly zkultivovat podnikatelské prostředí v Česku, zůstává podle firem omezený kvůli tomu, že stát toleruje jejich rozsáhlé porušování nebo obcházení. Ať už se to týká zákazu billboardů, elektronické evidence tržeb nebo zákazu kouření v restauracích. Dodržování zákonů je pro firmy v České republice dlouhodobá konkurenční nevýhoda. Stát totiž podle místních podnikatelů toleruje plošné porušování zákonů, aniž by... více →

Výzva k zaslání nominace na ocenění Škola firmě 2018

Vážené dámy, vážení pánové, Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje organizují v letošním roce čtvrtý ročník ocenění Škola firmě. Cílem této akce je přispět k podpoře spolupráce středních škol a firem v kraji a touto formou školám poskytujícím kvalitní přípravu žáků poděkovat. Střední školu nominují zaměstnavatelé. Největší důraz je kladen na uplatnitelnost absolventů navržené školy v praxi. Dovolujeme... více →

Jak snížit náklady při obchodování v cizině? Do konce září žádejte o vrácení DPH

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech EU mohou tuzemští plátci získat zpět. Mají ale nejvyšší čas, žádost o vrácení daně musejí podat do 30. září 2018. DPH, již uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem uplatnit v českém přiznání. O daň přesto nemusejí přijít. Kromě členských států osmadvacítky vracejí českým firmám DPH u vybraných položek... více →

Jste daňovým rezidentem? Jak danit, máte-li příjmy z ciziny

Patříte mezi české daňové rezidenty, nebo máte daňový domicil v jiné zemi? Rozdělení je pro plátce daně z příjmů zásadní. Určuje totiž, jaké příjmy a za jakých okolností musí v Česku i v zahraničí zdaňovat. Plátce, který v Česku trvale žije, je daňovým rezidentem. Definice ze zákona zní tak, že zde poplatník musí mít bydliště pro daňové účely (respektive „stálý... více →

V červenci zbankrotovalo nejméně podnikatelů za pět let

Bankrotů fyzických osob bylo letos v červenci nejméně od července 2013. Podle zástupců CRIF – Czech Credit Bureau má na klesající počet bankrotů vliv dobrá kondice české ekonomiky. V červenci 2018 bylo vyhlášeno 60 bankrotů obchodních společností, 377 bankrotů podnikatelů a 962 osobních bankrotů. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. Čísla z prvního... více →

Evropské dotace jsou pro malé firmy špatně dostupné, čeští úředníci vytvořili nepřehledný systém

Tuzemští politici svalují odpovědnost za komplikované dotace na Brusel. Podle odborníků ale za legislativní džunglí stojí přístup českých úřadů, včetně nepřehledných pravidel, náročných kontrol a častých změn. Před každými volbami míří od politiků k českým podnikům řada slibů. Mezi ty klíčové vždy patří závazek, že ministerstva zjednoduší čerpání evropských dotací. Ty ale podle odborníků zůstávají pro malé a střední firmy... více →

S výběrem střední školy a budoucího povolání pomohou opět Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

HRADEC KRÁLOVÉ | Během října a listopadu 2018 se postupně ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční akce, která je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodičům. Inspirativní Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů organizuje už čtvrtým rokem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje společně s Královéhradeckým krajem. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje... více →

Přeshraniční město dětí - zahájení

Hořice 24. 7. 2018 – Dnešním dnem byl zahájen projekt Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje s názvem „Přeshraniční město dětí“, probíhající ve dnech 24. 7. až 27. 7. 2018 v areálu sportovního zařízení města Hořice. Projekt má za úkol seznámit české a polské děti s prací dospělých, naučit je hospodaření s penězi, či dobrým investováním. První den byli v areálu... více →

Kvůli GDPR firmy řeší, co s fotografiemi zaměstnanců na webu, Facebooku nebo v brožurách

Zapózování není souhlas k užití fotografie podle představ zaměstnavatele, varují právníci. Firmám může způsobit potíže především to, že pracovníci musí dát souhlas se zveřejněním každého jednotlivého snímku a navíc ho mohou kdykoliv odvolat. Dopady evropského nařízení GDPR na personální oblast budou v českých firmách výrazné. Jednou z oblastí, na kterou podniky často zapomínají, jsou přitom fotografie jejich pracovníků. Snímky zaměstnanců... více →

Po hodinách, po dnech nebo po týdnech?

Jak dlouhá musí být dovolená, aby plnohodnotně plnila svůj účel? Stačí jeden den? Sotva. Co se děje na jednodenní dovolené? Na jeden den obvykle nestojí za to vyjíždět příliš daleko. Pokud nemáme jasnou představu, co bychom rádi za svůj jeden den stihli, může být do jisté míry ochromující i velké množství možností, co všechno by se dalo podniknout, které může... více →

Luxus si na internetových platformách už nekoupíte, aneb jak je to se zákazy online prodejů v EU?

„Milostpane, tak nám omezili online prodeje.“ I tak by se dal parafrázovat známý výrok ze Švejka, shrnující rozsudek Soudního dvora EU (SDEU) ve věci výrobce luxusní kosmetiky „Coty Germany GmbH“ (Coty) proti jednomu z jejích distributorů společnosti „Parfümerie Akzente GmbH“ (Akzente)[1], ve kterém Coty zakazovalo společnosti Akzente jako jednomu z členů jí provozovaného selektivního distribučního systému, prodávat kosmetické výrobky, jejž... více →

Elektronické zadávání veřejných zakázek bude od října povinné

Od října letošního roku bude platit povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek pro všechny zadavatele. Pokud stát stanovil povinnost elektronické komunikace, měl by také poskytnout nástroj, jak tuto povinnost splnit. Proto má pro administraci veřejných zakázek Národní elektronický nástroj (NEN). Pro orgány státní správy bude využívání NEN od prvního července povinné. „Ohledně elektronického zadávání veřejných zakázek jsme debatovali i s kolegy... více →

Když rozvázání pracovního poměru není platné...

Chyby při ukončení pracovního poměru se může dopustit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Pokud zaměstnanec, kterému dal zaměstnavatel neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, oznámí zaměstnavateli písemně a bez zbytečného odkladu, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále... více →

Kolik jazyků umíš...

Na českém pracovním trhu v souvislosti s růstem ekonomiky stoupá poptávka po jazykově vybavených lidech. Angličtina je pokládána za základ, ale už nestačí. Je velký nedostatek lidí, kteří ovládají němčinu, skandinávské jazyky a další méně obvyklé evropské jazyky, jako je holandština či maďarština, vyplývá z údajů pracovního portálu Profesia.cz. Zaměstnavatelé v nabídkách stále nejčastěji poptávají angličtinu, následují němčina, francouzština a... více →

Celá firma hromadně na dovolenou?

Zvažujete nařízení hromadného čerpání dovolené? Zrekapitulujeme pro Vás zásady stanovené zákoníkem práce. Zaměstnavatel podle § 220 zákoníku práce může v dohodě s odborovou organizací či se souhlasem rady zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí, určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace a ani rada zaměstnanců, určuje hromadné čerpání dovolené... více →

Elektronické faktury snižují administrativní zátěž a omezují riziko chyb

E-faktury jsou pro firmy a podnikatele k dispozici již několik let. V případě některých firem tvoří již drtivou většinu zpracovávaných faktur. Především menší firmy, které nepracují s účetními systémy, se této novince zatím brání. České firmy si na jednu stranu stěžují na administrativní zátěž a byrokracii, na druhou stranu však zatím málo využívají technologie, které jim od administrativy mohou ulehčit.... více →

GDPR ve firmách. Riziko představuje indexace počítače a zálohování

Některé bezpečnostní funkce se ve Windows 10 přesunuly na jiné místo, takže o nich nemají tušení ani uživatelé, kteří operační systém denně používají. Šifrování disku je podle odborníků pro firmy nezbytné i bez přísnější ochrany osobních údajů. Nástup nového nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, znamená pro firmy citelné riziko pokut v případě, že nedokáží zajistit... více →

10 otázek a odpovědí ke GDPR

Níže naleznete deset otázek a odpovědí k novému obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – známému pod zkratkou GDPR. Připomeňme, že nové nařízení je platné od 25. 5. 2018. 1. Co je GDPR, proč vzniklo a kdy začne platit? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé též pod anglickou zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation) je přímo použitelný předpis... více →

Daň z nemovitých věcí zaplaťte do 31. května. Přijde vám složenka nebo e-mail

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou v nejbližších dnech ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musejí uhradit daň z nemovitých věcí. Letos si vlastníci nemovitostí jako nejzazší termín splatnosti daně označí v kalendáři čtvrtek 31. května. Přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdali poplatníci do konce ledna. Ale zatímco povinnost odeslat berňáku přiznání týká pouze... více →

Nejvýraznější změny v režimu ochrany osobních údajů s nástupem GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji. Úřad též zveřejnil Tabulku přehledně shrnující nejvýraznější změny a nové povinnosti v režimu ochrany osobních údajů. Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet... více →

Když zaměstnanec přestane chodit do práce...

Důvody mohou být různé. Jedním z nich může být lákavá nabídka od jiného zaměstnavatele a nedodržení výpovědní doby. Po celou dobu trvání pracovního poměru je zaměstnanec podle § 38 odst. 1 písm. b) ZP povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu z pracovního poměru vyplývají. Tato obecná povinnost... více →

Řízkem? Ano, nové zaměstnance získáte novým přístupem

Postřehy a doporučení z workshopů CAIM zaměřených na řešení nedostatku pracovníků ve firmách Sehnat techniky, specialisty, ale i dělnické profese je pro řadu firem noční můrou, zvláště pokud nemá vlastní personální oddělení či HR specialistu. Na úřadech práce vhodné kandidáty nenajdete a na inzeráty téměř nikdo nereaguje. Dá se přetahovat zaměstnance vyšším platem, ale to si každý nemůže dovolit. Jak... více →

Oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně

Zdravotní pojišťovny jsou instituce zvědavé, a proto má vůči nim zaměstnavatel řadu oznamovacích povinností. Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny: 1. Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání Zaměstnavatel oznamuje nástup zaměstnance do zaměstnání, ze kterého mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle § 6 zákona... více →

Finanční rezervu nemá polovina firem. Bez zakázek by dlouho nevydržely

Tuzemským podnikům chybějí finanční rezervy a nemají krizový plán na horší časy. Bez stabilních příjmů a zakázek by průměrná česká firma fungovala nejdéle tři měsíce. Vyplývá to z průzkumu Expobank, který banka uskutečnila mezi svými klienty z řad malých i velkých firem. Přestože česká ekonomika roste, polovina z oslovených podniků nemá dostatečné rezervy pro případ ekonomického poklesu nebo výpadku zakázek.... více →

Prezident Hospodářské komory ČR navštívil Královéhradecký kraj. Prohlédl si i nedávno oceněné firmy

V povelikonočním týdnu ve dnech 4. a 5. dubna přivítala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje významného hosta, prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. „Účelem plánované návštěvy byla zejména možnost osobně prodiskutovat aktuální témata našeho regionu a zároveň představit panu Dlouhému několik firem, které mohou nejen v našem kraji sloužit za příklad dobré praxe. I proto byla většina z nich před... více →

Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna!

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu pracovníků finančních úřadů do obcí. Daňové přiznání mohou podat osobně, poštou nebo elektronicky. I letošní rok budou pracovníci Finanční správy... více →

GDPR v prostředí e-shopů a internetu

V květnu 2018 vstoupí v platnost nové Nařízení Evropské Unie 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen „Nařízení“ či „GDPR“). Nařízení bude přímo závazné ve všech zemích EU, tedy i na území České republiky. Cílem Nařízení je důslednější kontrola nad tím, co se děje s osobními údaji fyzických osob a snaha o jejich větší ochranu. Rozsáhlým okruhem subjektů, které... více →

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají podle § 37 ZP povinnost písemně informovat zaměstnance nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, pokud zákonem stanovené informace nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. Údaje, které písemná informace musí obsahovat, lze uvést přímo v pracovní smlouvě nebo v příloze pracovní smlouvy (v některých případech i pouhým odkazem na pracovněprávní... více →